Vanhusten hoito elää muutoksen kourissa, kun väestö ikääntyy, asiakkaiden laatuvaatimukset kasvavat ja julkisen sektorin rooli muuttuu. Moniosaavan henkilöstön kouluttautuminen on avainasemassa yhteiskunnan muutosten ja hoivapalvelualan vaatimusten kiristyessä, palvelutalon johtaja Anita Eskelinen (kuvassa) vanhusten asumispalveluja tarjoavasta Vire Koti Merivirrasta korostaa.

Haasteet vanhusten hoidossa kasvavat, sillä iäkkäiden määrä kasvaa ja muistisairaudet lisääntyvät. Myös päihdeongelmaisten alkoholi- ja huumedementoituneiden määrä kasvaa, silloin hoitokotiin tullaan yhä nuorempana ja ollaan pidempään. Tulevaisuudessa oman haasteensa tuovat vanhukset, jotka tulevat eri kulttuureista.

Iäkkäiden määrän kasvaessa kotihoitoa ja palveluasumista on lisättävä, koska hoitopaikkoja ei ole riittävästi. Monen on hyvä olla kotona, mutta on myös niitä, joille esim. ryhmäkoti on ainoa ja usein myös parempi vaihtoehto.

Tehoa suunnittelulla ja vastuualueilla

Amiedu ja hoivakotipalveluja tuottava Mainio Vire Oy kehittävät yhdessä koulutusten avulla moniosaajuutta. Mainio Vireen henkilöstö- ja laatujohtaja Leena Kreus kertoo, että kehitystyö lähtee Mainio Vireen arvoista, visiosta, strategiasta ja menestystekijöistä.

Haluamme olla arvostetuin ja halutuin työnantaja. Hyvä työnantajamaine ja sitoutunut henkilöstö on yksi menestystekijämme. Strategiassamme on keskeisenä vahva kasvu ja erilaistuminen. Tärkeässä osassa henkilöstön osaamisen kehittäminen, sillä moniosaamisella voidaan merkittävästi tehostaa palveluliiketoimintaa.

Moniosaamisen avulla Mainio Vireessä on hoiva-alan työntekijöille annettu vastuuta ja kehitysmahdollisuuksia.

Työntekijämme pääsevät vaikuttamaan omaan työhön. Moniosaamisella voi tehostaa toimintoja ja sitouttaa työntekjöitä tehtäviinsä. Se tuo työhön myös sellaista arvoa, jota ei voi rahassakaan mitata, Leena Kreus määrittelee.

Mainio Vire Oy:n ylläpitämässä Virekoti Merivirrassa mietitään entistä tarkemmin, miten työt saadaan hoidettua mahdollisimman jouhevasti.

Ennakkosuunnittelulla, vastuualueilla ja omahoitajuudella tehostetaan hoitajien työtä. Hoitajilla on omat vastuualueensa, meillä on lääke, virike-, apuväline-, pyykkihuollon vastaavia jne. Suunnittelemme myös tarkkaan asukkaiden yksilölliset päiväohjelmat ja hoidot, koska haluamme tarjota asiakkaillemme niin hyvää laatua kuin mahdollista, Anita Eskelinen selvittää.

Kun sairaalajaksot pysyvät lyhyinä, Merivirrassa saadaan aikaan säästöjä koko yhteiskunnalle. Merkittävässä roolissa on hyvä, koulutettu henkilökunta, joka pystyy hoitamaan sairaita vanhuksia esimerkiksi lonkkaleikkauksen jälkeen.

Kouluttautuminen kaiken a ja o

Hoiva-ala muuttuu ja uudistuu koko ajan. Työntekijöiltä vaaditaan tietämystä muistisairauksista, saattohoidosta, geriatriasta ja erikoisruokavalioista. Nykyään ei enää riitä, että olet ns. hyvä hoitaja, vaan sinun täytyy esimerkiksi osata järjestää viriketoimintaa, liikuntaa ja kaikkea sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia lisäävää toimintaa.

Haemme töihin ihmisiä, jotka haluavat lisätä osaamistaan ja ovat valmiina muutoksiin. Myös epäkohtiin puuttuminen ja toimintamme kehittäminen yhdessä on oleellista, Anita Eskelinen kertoo.

Leena Kreus muistuttaa, että hoivatyöhön liittyvää osaamisen kehittämistä sitoo myös lainsäädäntö.

Lakisääteisten koulutusten lisäksi tarvitaan jatkuvasti ammatillista koulutusta ja erikoisalueiden kehittämistä. Myös sopimuskumppanimme edellyttävät meiltä jatkuvaa kehittymistä , jotta palvelumme lunastavat ne lupaukset, jotka kunnille on annettu.

Parhaiten hoiva-alalla pärjäävät työntekijät, joilla on monipuolinen koulutus ja työkokemus.

Moniosaajuus on koko työyhteisön etu. Jos meiltä puuttuu jotain osaamista, etsimme koulutuksen siihen, Anita Eskelinen tiivistää.

Yhteistyötä Amiedun kanssa

Merivirta on panostanut osaamisen kehittämiseen ja tekee tiiviisti yhteistyötä Amiedun kanssa. Tänä keväänä heiltä osallistuu hoitajia mm. saattohoidon ja lääkehoidon lisäkoulutukseen sekä näyttötutkintojen arviointikoulutukseen.

Seuraan Amiedun koulutustarjontaa ja tällä hetkellä tarvitsemme lisää koulutusta lääkehoidosta, saattohoidosta sekä lisäkoulutusta erilaisista muistisairauksista. Myös päihde- ja mielenterveyspuolen koulutusta tarvitaan lisää. Olemme osallistuneet mm. Amiedun hygieniakoulutukseen, viriketoiminta, työsuojelu, lääkehoito ja vanhustyön erikoistumisopintoihin.

Lähihoitaja Shahla Ghadin kehittää ammattitaitoaan lisäkoulutuksella. Hän on suorittanut Amiedussa näytön vastaanottajan koulutuksen ja aloittaa pian työsuojelukoulutuksen.

Hoitotyö vaatii vankkaa ammattitaitoa, työ on fyysisesti ja henkisesti raskasta ja ammattitaitovaatimukset lisääntyvät koko ajan. Hoitajan työtä tehdään myös sydämellä, Shahla toteaa.

Teksti: Katja Valla
Kuva: Juri Puhakka

Mainio Vire Oy tuottaa korkealaatuisia hoivapalveluja kunnille ja yksityisille asiakkaille. Mainio Vireen hoivapalvelut koostuvat asumispalveluista vanhuksille ja mielenterveyskuntoutujille, kotihoito-, turvapuhelin-, ateria- ja lasten päivähoitopalveluista. Yritys työllistää noin tuhat hoiva-alan ammattilaista ja kaikilla hoivatyöntekijöillä on sosiaali- tai terveysalan koulutus.