Lehdistötiedote 10.2.2014

N-Clean Oy allekirjoitti kumppanussopimuksen aikuiskouluttaja Amiedun kanssa ja jatkaa henkilöstönsä systemaattista, liiketoimintalähtöistä osaamisen kehittämistä. N-Clean haluaa vastata kiinteistöpalvelualan kilpailuun tarjoamalla asiakkailleen entistäkin parempaa palvelua.

N-Clean-konserniyhtiö tuottaa siivouspalveluita, toimitilapalveluita ja kiinteistönhuoltopalveluita. Sen asiakkaita ovat muun muassa yritykset, majoitus- ja ravitsemisliikkeet sekä yksityishenkilöt.

Yritys toimii valtakunnallisesti koko Suomen alueella ja työllistää lähes kaksituhatta työntekijää. Valtakunnallisesti toimiva Amiedu pystyy tarjoamaan koulutuksia lähellä N-Cleanin työntekijöitä, ja N-Clean saa yhdeltä toimittajalta tarvitsemansa palvelukokonaisuuden.

Palvelutuotannon laatu menestyksen veturina

Kiinteistöpalvelualla palvelutuotannon laatu ja osaaminen ovat erottavia kilpailutekijöitä. Niitä seurataan yhä tarkemmin tarjous- ja kilpailutustilanteissa. Osaamisen kehittämisen ohjelmat ja ammattipätevyydet ovat entistä suuremmassa roolissa ja mahdollistavat yrityksen menestymisen markkinoilla.

Haluamme kouluttaa työntekijöitämme alan huippuosaajiksi, jotta voimme entistäkin paremmin palvella asiakkaitamme, sanoo N-Clean Oy:n henkilöstöjohtaja Liisa Lahtinen. Nyt voimme varmistaa, että niin koulutus kuin palvelukonseptin mukainen osaaminen on tasalaatuista koko Suomen alueella. Amiedu on meille yhteistyökumppani, joka tuntee toimintamme ja tavoitteet.

Kiinteistöpalvelualalla on ammattilaisille hyvät työllisyysmahdollisuudet. Akuutein osaavan työvoiman tarve on Etelä-Suomessa ja kasvukeskuksissa. Kumppanuuden avulla N-Clean pyrkii myös siihen, että se erottuu työnhakijoille hyvänä työnantajana.

Tavoitteemme on olla siivous- ja toimitilapalveluja tarjoavien yritysten joukosta alan halutuin palveluyritys ja työnantaja, kun mittareina ovat palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys sekä henkilöstön hyvinvointi. Uskomme, että osaltaan tavoite toteutuu, kun kehitämme osaamista yhdessä Amiedun kanssa, jatkaa Liisa Lahtinen.

Amiedu tarjoaa N-Cleanille suunnitellun yhteistyömallin, jonka mukaan yhteistyötä hoidetaan avainasiakaspäällikön palveluiden tukemana.

Asiakkaan niin halutessa vastaamme keskitetysti koko henkilöstön kehittämistarpeesta, sanoo Amiedun toimialajohtaja Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho.

N-Cleanin osaamisen kehittämisen ohjelma tukee myös henkilöstön sitoutumista yritykseen ja työntekijöiden urakehitystä. N-Cleanilla voi työskennellä esimerkiksi siivoojana tai kerroshoitajana ja edetä esimerkiksi kohde- tai palvelupäälliköksi.

Kiinteistöpalvelualalla riittää töitä tulevaisuudessakin, joten koulutus antaa työntekijälle hyvät valmiudet tehdä ammattilaisena uraa yrityksessämme. Kumppanuussopimus tarjoaa mahdollisuuden suunnitella Amiedun kanssa yhdessä koulutusten sisältöjä sekä seurata asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Alalla on pulaa ammattilaisista ja näemme, että suunnitelmallinen ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstön kehittämismalli tuottaa kilpailuetua ja säästää henkilöstökuluissa henkilöstön sitoutuessa yritykseen ja nähdessä mahdollisuudet urapolkuun ja- kehitykseen, toteaa Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho.

Nyt allekirjoitettu sopimus kattaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksia sekä muita erikseen räätälöityjä valmennuksia.

Liisa Lahtinen tiivistää lopuksi kumppanuuden tavoitteet.

Amiedu tukee yrityksemme strategiaa ja tuo ammattilaisen näkökulmaa osaamisen kehittämiseen. Se mahdollistaa yksilöllisyyden huomioimisen, täsmäosaamisen tuottamisen ja kustannustehokkuuden. Odotamme helppoutta ja hienoja onnistumisen hetkiä.

Lisätietoja:

Liisa Lahtinen, henkilöstöjohtaja, N-Clean Oy
puhelin: 040 3525 379
liisa.lahtinen(at)nclean.fi

Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho, toimialajohtaja, Amiedu
puhelin: 020 7461 422;
marja-leena.rasanen(at)amiedu.fi

Amiedu on ammatillinen aikuiskouluttaja, jolla on vahva koulutuksellinen osaaminen ja työelämän tuntemus. Amiedu tarjoaa kokonaisvaltaiset ratkaisut työyhteisöjen ja yksilöiden osaamisen kehittämiseen valtakunnallisesti. Amiedun valitsemia kärkialoja ovat kauppa ja palvelut, korjausrakentaminen ja kiinteistönhoito, yksityiset hoito- ja hoivapalvelut sekä kotoutumiskoulutus ja työperäinen maahanmuutto. Amiedussa opiskelee vuosittain yli 21 000 aikuisoppijaa. www.amiedu.fi

N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu valtakunnallisesti toimiva siivous- ja kiinteistöpalveluihin erikoistunut yritys. Konserniin kuuluvat Pohjois-Suomessa toimiva KA-RA Siivous Oy, Ruotsissa toimiva N-Clean Ab, sekä kiinteistöhuoltoon erikoistunut Planet Service Oy. Tuomme uusia, raikkaita tuulia koko toimialalle. Tuotamme kiinteistöpalvelualan monipalveluja lähes 1650 hengen voimin, liikevaihtomme kasvaessa tällä tilikaudella 38 miljoonaan euroon. Palvelukohteitamme ovat hotellit, kylpylät, kauppakeskukset, laivat, tavaratalot, toimistotalot, oppilaitokset, taloyhtiöt ja marketit.