Amiedu on solminut turvallisuuspalveluratkaisuja tarjoavan G4S Suomen kanssa kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on strategialähtöinen osaamisen kehittäminen. G4S on kansainvälisesti johtava turvallisuusalan yritys ja maailman toiseksi suurin yksityinen työnantaja.

Suunnitelmallisen osaamisen kehittämisen avulla G4S rakentaa työntekijöilleen kiinnostavia urapolkuja ja lisää henkilökunnan sitoutuneisuutta työnantajaan. Samalla G4S uskoo voivansa nostaa turvallisuusalan kiinnostavuutta ja arvostusta.
Kumppanuus Amiedun kanssa mahdollistaa G4S:n strategialähtöisen osaamisen kehittämisen, johon Amiedulta löytyy laaja kirjo asiantuntijapalveluita ja koulutuksia aina johtamisesta vartijan työhön liittyen.

Valtakunnallinen koulutuskumppani

G4S etsi koulutuskumppania, joka pystyy koordinoimaan koulutustoimintaa ja varmistamaan oikeanlaisen resursoinnin. Turvallisuusala kehittyy ja tehtävät vaativat monipuolista, asiakaslähtöistä osaamista.
Syntyneen kumppanuussopimuksen tavoitteet ovat järjestelmällinen koulutustoiminta, ennakoiva suunnitelmallisuus ja tarvittavan osaamisen varmistaminen sekä vaikuttavan toiminnan seuranta.

Turvallisuusalalla kysyntää ja kovaa kilpailua

Yksityinen turvallisuuspalveluala on viime vuosina kasvanut taantumasta huolimatta. Alan kasvu onkin ollut selvä poikkeus yleisestä suunnasta. Markkinaosuus- ja hintakilpailu on kuitenkin kovaa. Turvallisuuspalveluala työllistää Suomessa noin 50 000 työntekijää.

– Yritysturvallisuus on meille erittäin tärkeä painopisteala. G4S:n kanssa haluamme lähteä kehittämään heidän toimintaansa ja kilpailukykyä liiketoiminnan tavoitteista lähtevällä osaamisen kehittämisellä, toteaa Amiedun kaupan ja palveluiden toimialajohtaja Nuutti Manninen.

– Keskitimme henkilöstökoulutuksia, koska halusimme siirtyä systemaattisempaan henkilöstön kehittämiseen. Amiedun valitsimme, koska meille on tärkeää, että yhteistyökumppanimme toimii valtakunnallisesti ja sitä kautta saamme paremman kokonaiskuvan liiketoimintaa tukevasta osaamisen tasosta sekä tarpeista koulutusten määrittämiseen. Näin varmistamme paremman vaikuttavuuden ja systemaattisen vaikuttavuuden mittaamisen, jotka tukevat liiketoimintamme tavoitteita, G4S Suomen henkilöstö- ja viestintäjohtaja Kirsi Bergman kertoo.