Suomen suurimpiin hoivapalvelujen tarjoajiin kuuluva Mainio Vire Oy kehittää toimintaansa vastaamaan muuttuvia markkinoita. Strategian mukaista laatujohtajuutta tuetaan Amiedun kanssa toteutetulla koulutuskokonaisuudella.

Mainio Vireen henkilöstöjohtaja Leena Kreus hymähtää, kun puheeksi tulee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus.

– Sote-uudistus sekä kuntatalouden heikko tilanne ovat lamauttaneet markkinoitamme. Markkinatilanne on ollut odottava jo toista vuotta.

Mainio Vireessä ei sote-päätöksiä ole odoteltu toimettomana, vaan markkinatilanteen muuttuminen on huomioitu ja strategiaa viilattu vastaamaan uutta kilpailutilannetta. Mainio Vire pitää kilpailukyvystään kiinni jatkamalla voimakasta panostustaan henkilöstön strategian mukaiseen osaamisen kehittämiseen. Lisäksi markkinointia kohdistetaan suoraan kuluttajiin ja tuotekehitykseen panostetaan uudella tavalla.

– Hoito- ja hoivapalvelut ovat aiemmin olleet julkisia hankintoja. Kunta on kilpailuttanut hankinnat ja sanonut kuinka paikat täytetään. Nyt moni kunta kilpailuttaa hyväksyttyjen toimittajien luettelon, johon voi kuulua vaikka viisikymmentä yritystä ja antaa asiakkaille tai heidän omaisilleen vapauden valita palveluntarjoajan. Sosiaalipalvelualalla siirrymme tämän seurauksesta yritykseltä asiakkaalle -markkinointiin. Se on alan kaikille yrityksille uusi tilanne.

Mainio Vireessä toiminnan tukipilarina on laatujohtajuus.

– Haluamme olla asiakkaan ykkösiä, oli se kunta, omainen tai loppuasiakas. Tavoitteemme on olla myös alan halutuin työnantaja ja toteuttaa kasvuyrityksenä alan johtavia käytäntöjä. Olemme onnistuneet, koska kilpailijamme jäljittelevät niitä. Koska toimintamme on luvanvaraista ja kasvamme jatkuvasti, esimiestehtävissä edellytetään, että esimiehillä on johtamisosaamista. Tarvitsimme täsmäkoulutuksen, joka on suunniteltu meidän tavoitteista.

Esimiesten kasvuohjelma

Mainio Vireen Mainio Johtaja -täsmäkoulutuksen voi kiteyttää esimiesten kasvuohjelmaksi. Sen toteutus kesti puoli vuotta.

– Mukana oli alle viisi vuotta esimiestehtävissä toimineita yksikönvetäjiä ja vastaavia sairaanhoitajia, jotka ovat kasvamassa yksikönvetäjiksi. Kaikki osallistujat suorittivat koulutuksen loppuun saakka. Se osoittaa koulutuksen tarpeellisuuden ja henkilöiden motivaation.

Mainio Vireen liiketoimintajohto on ollut todella vahvasti mukana koulutuksen suunnittelussa ja myös toteutuksessa. Se kertoo yrityksen sitoutumisesta koulutustoteutukseen.

– Saimme Amiedun kanssa työstettyä tarkkaan suunnitellun kokonaisuuden, mikä sisälsi johtamistyön ydintä. Meidän esimiestyössä työhyvinvoinnin johtaminen sekä ryhmän johtaminen ovat painopistealueita.

Mainio Johtaja -toteutus on juuri päättynyt. Sen tuloksia seurataan muun muassa työhyvinvointikyselyn avulla. Valmennuksen vaikuttavuutta tutkitaan myös palvelutalokohtaisesti. Toteutus oli osa suurempaa kokonaisuutta.

– Tämä on kolmiosainen koulutuskokonaisuus, jossa kehitetään johtajien, työntekijöiden ja kehittäjien osaamista. Nyt vuorossa on kehittäjien ryhmä, minkä jälkeen jatkamme työntekijöihin. Kehitämme kaikkien henkilöstöryhmiemme osaamista. Hyviä vaikutuksia olemme saaneet myös eri ryhmien opetusta yhdistelemällä, kun kehittäjät ja johtajat osallistuvat samalle opetuspäivälle.

Johtajataso ja kehittäjätaso toimivatkin muutosagentteina omissa yksiköissään. Mainio Vireen tuotekehitys on Leena Kreusin mukaan saanut runsaasti tukea omaan työhönsä myös Mainio Johtaja -toteutuksen kautta.

Panostus pitkäkestoisiin koulutuksiin

Mainio Vire haluaa jatkaa pitkäkestoisia koulutusohjelmia.

– Niitä odotetaan tällä alalla ja ne palvelevat myös yritysten tarpeita. Kokemuksemme mukaan niillä saadaan oikeasti muutosta työtavoissa, ajattelussa ja asennetasollakin. Pitkäkestoiset koulutukset lisäävät sitoutumista meihin. Haluamme olla haluttu työnantaja ja työpaikka, painottaa Leena Kreus.

Mainio Johtaja -ryhmällä oli Leena Kreusin mukaan hyvä yhteenkuuluvuus. Ryhmäläiset ovat saaneet sparraajatukea toisistaan ja päässeet vaihtamaan kokemuksiaan.

Osallistujat oli valittu eri toimialoilta esimiesten suosituksesta ja oman halukkuuden perusteella. Monet ovat toivoneet koulutukselle myös jatkoa. Koulutettavista moni oli nuoria esimiestaipaleella, kuten palveluohjaaja Petri Ikonen Mainio Vireen Ateriaalista

– Sain koulutuksesta uusia näkökulmia työhöni, kuten talouskoulutusta. Mukana oli työntekijöitä Mainio Vireen monesta eri yksiköstä, joten oli hyödyllistä kuulla muidenkin mielipiteitä työstä ja huomata, että tilanteet ovat melko samanlaisia kaikilla.

Mainio Johtaja -koulutuksessa oli mukana myös palvelutalon johtaja Eija Wallinheimo Tuusulassa sijaitsevasta Ykköskoti Lotasta

– Koulutuksen ansiosta tuntui, että pääsin verkostoitumaan kollegoitteni kanssa hyvin. Sain myös terävöitetyn tilannekatsauksen Mainio Vireen sisäisestä laadusta ja tekemisestä. Jo koulutuksen aikana olemme tehostaneet yhteistyötä palvelutalojen välillä ja kehittäneet toimintaprosesseja.

Teksti: Sakari Tuomala
Kuva: Juri Puhakka