Amiedu on solminut kumppanuussopimuksen Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:n (Validia Asuminen) kanssa. Validia Asuminen tarjoaa apua ihmisille, joilla on asumiseen liittyviä erityistarpeita. Yrityksellä on yli 40 vuoden kokemus palveluasumisesta. Se vuokraa esteettömiä ja toimivia erityisvarusteltuja asuntoja ja antaa tukea asumiseen ihmisten kaikissa elämän vaiheissa.

Validia Asuminen panostaa kilpailukykynsä ylläpitämiseen ja vahvistamiseen osaamisen suunnitelmallisella kehittämisellä. Strategialähtöinen osaamisen kehittäminen tarjoaa läpinäkyviä urapolkuja ja tukee työntekijöiden saatavuutta ja sitoutumista tehtäviin ja työnantajaan. Se on myös keskeinen keino lisätä työtyytyväisyyttä. Validia Asuminen haluaa pitää hyvistä työntekijöistään kiinni ja samalla kehittää omaa työnantajamainettaan.

– Validia Asuminen suunnittelee kehittävänsä kaikkien henkilöstöryhmiensä osaamista yhdessä Amiedun kanssa. Kun investoimme osaamiseen, parannamme samalla niin asiakkaidemme kuin henkilöstömme tyytyväisyyttä, sanoo Validia Asumisen toimitusjohtaja Päivi Harmaakorpi.

Uuden kumppanuussopimuksen myötä Amiedu vahvistaa asemiaan merkittävänä sosiaali- ja terveysalan kouluttajana.

–    Validia saa meistä täyden palvelun valmennuskumppanin. Olemme iloisia voidessamme tarjota heille valtakunnallisesti kokonaisvaltaiset ratkaisut organisaation osaamisen kehittämiseen ja muutoksen hallinnan tukemiseen. Yhteistyömme tavoitteissa korostuvat kehittämisen vaikuttavuus, kustannustehokkuus ja tasalaatuisuus, kertoo Amiedun yrityspalvelujohtaja Ari Seppänen.

Osaajat viihtyvät tehtävissään

Hoito- ja hoiva-alan palvelujen tuotanto on suuressa murrosvaiheessa. Merkittävin muutos on sote-uudistus, joka linjaa kuntien mahdollisuuksia toteuttaa palvelujen tuotanto joko omana tuotantonaan tai julkisina hankintoina yksityiseltä sektorilta.

Hoito- ja hoiva-ala on tiukasti säänneltyä, ja sääntely asettaa vaatimuksia osaltaan myös henkilöstön osaamisen suhteen. Lisäksi väestön ikärakenne osoittaa alalle kasvua, mikä tarkoittaa kasvavaa työvoimatarvetta. Tämän on ennustettu myös johtavan työvoiman tarjontavajeeseen.

Henkilöstömäärällä mitattuna julkinen ja yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto on Suomen suurin toimiala. Koska ala on työvoimaintensiivinen, kilpailukyvyn ratkaisee henkilöstön osaaminen.

Amiedun kanssa solmittu kumppanuussopimus tähtää tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseen osaavan henkilöstön avulla. Koimme, että saamme Amiedusta osaamista sekä työyhteisön että yksilöiden kehittäjänä. Lisäksi Amiedulla on erityisosaamista terveys- ja sosiaalialasta, toteaa Validia Asumisen toimitusjohtaja Päivi Harmaakorpi.

Kuva: Terhi Honkonen