Edellisessä kyselyssä pyysimme kertomaan, kuinka organisaatiossanne mitataan koulutuksen vaikuttavuutta.

Vastauksissa painottuivat:

Taloudelliset mittarit, kuten

  • myynnin kehitys
  • kannattavuus
  • läpimenoajat

Henkilöstömittarit, kuten

  • työtyytyväisyys
  • sairauspoissaolot
  • vaihtuvuus
  • läpimenoajat