Amiedun rooli Uponorin osaamisen kehittämiskumppanina syvenee, kun Uponor Suomi Oy:n, Askon ammattioppilaitoksen oppisopimusmuotoisen tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen valtionosuuspaikat siirtyivät opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Ami-säätiölle, Amiedulle 1.7.2015.

Jo aiemmin tänä vuonna Uponor ja Amiedu ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on varmistaa Uponorin Suomen henkilöstön liiketoimintalähtöinen osaamisen kehittäminen. Amiedu toimii Uponorin Suomen toimintojen kumppanina strategisen osaamisen kehittämisessä. Se tarkoittaa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa entistä räätälöidympiä palveluja sekä uutta, entistä selkeämpää ja tehokkaampaa osaamisen kehittämismallia.

Uponorin hallinnoiman, vuodesta 1958 toimineen ammatillisen erikoisoppilaitoksen Askon ammattioppilaitoksen ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa päättyy vuoden 2015 lopussa. Kumppanuudella Amiedun kanssa tavoitellaan laadukkaan oppisopimuskoulutuksen turvaamista myös jatkossa Uponorin Suomen toimintojen henkilöstötoiminnosta vastaavan Satu Jokelan mukaan. Muutoksen taustalla on sekä kumppanuus Amiedun kanssa että laajemmin Suomen koulutuskentässä tapahtuva muutos.

– Suomen koulutuskentässä järjestäjien määrää karsitaan ja keskitytään valtakunnallisesti suuriin koulutuksenjärjestäjiin. Meille oli luontevaa hakea suurempaa ja valtakunnallisesti toimivaa kumppania, kuten Amiedu. Oppisopimuskiintiön siirron mahdollisti osaamisen kehittämisen kumppanuusmallimme Amiedun kanssa, selvittää Satu Jokela.

Amiedun päämääränä on vahvistaa rooliaan Suomen johtavana ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja työelämän kehittämispalveluihin erikoistuneena ja keskittyneenä toimijana.

– Amiedun kumppanuusmallin päämääränä on tukea Uponorin kilpailukyvyn sekä tehokkuuden ja tuottavuuden kehittämisen keskeisiä päämääriä. Tässä työssä oppisopimuskoulutus on henkilöstökoulutustoteutusten rinnalla erinomainen työkalu oppisopimuskoulutuksen työelämäkeskeisyyden ja vaikuttavuuden ansiosta, korostaa Ami-säätiön johtaja ja Amiedun rehtori Timo Karkola.

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman eräs kärkihanke on ammatillisen koulutuksen reformi. Reformin toteuttamisen työkaluja ovat mm. tavoitteelliset muutokset ammatillisen koulutuksen järjestäjäkentässä sekä sen ohjaus- ja rahoitusmallissa.

– Amiedu on yksi suurimmista oppisopimuskoulutuksen järjestäjistä Suomessa. Meillä on tähän koulutusmuotoon erikoistunutta osaamista, jota kehitetään edelleen mm. kansanvälisellä yhteistyöllä. Oppisopimuskoulutus on yhteiskunnallisesti edullinen sekä laadukas ja vaikuttava tapa palvella niin työmarkkinoiden toimivuutta kuin eri yritysten osaamisen kehittämisen ja yksittäisen työntekijän työmarkkina-arvoon kehittämiseenkin liittyviä intressejä, toteaa Timo Karkola.