Onnisen tavoitteena on olla teknisen kaupan paras, monikanavainen myyntiyhtiö. Amiedu on Onnisen osaamisen kehittämiskumppani, joka varmistaa että yritykseltä löytyy kilpailukyvyn edellyttämää osaamista.

Onninen on panostanut merkittävästi Onninen Express -ketjun kehittämiseen. Amiedu on mukana valmentamassa ketjun henkilökuntaa liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti.

– Onninen Express -ketjuliiketoiminta on yksi osa Onnisen monikanavaisuutta, eli se toimii niin sanottuna kivijalkakauppana, kertoo liiketoimintajohtaja Kimmo Huttunen, joka vastaa Onnisella Express-noutomyynnistä. Onninen Express -myymälä haluaa pystyä palvelemaan asiakasta mahdollisimman laaja-alaisesti yhdellä ostokäynnillä. Haluamme nostaa rooliamme Onnisen toimitusketjussa, vahvistaa myynnin ja johtamisen osaamista sekä laajentaa tuoteohjelmaa. Tavoitteena on olla asiakkaan ensisijainen valinta.

Onninen Expresseissä työskentelee 150 työntekijää, ja Kimmo Huttunen kuvaa organisaatiorakennetta melko litteäksi ja erittäin ketteräksi. Tuotevalikoima sisältää kysytyimmät LVI-, sähkö-, kylmä- sekä teollisuus- ja infratuotteet. Ketjussa on 43 Express-myymälää.

Express-myymälät palvelevat pieniä ja keskisuuria, niin sanottuja noutavia asiakkaita. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta heillä kauppa käy, koska Suomessa saneerataan ja korjataan valtavasti.

– Yksi haasteistamme on seurata jatkuvasti trendejä, kilpailijoita ja muuttuvia markkinoita. Lisäksi meidän täytyy osata tunnistaa asiakkaan muuttuvat tarpeet ja saada eri liiketoimintayksikkömme palvelemaan asiakkaita yhdessä entistä kokonaisvaltaisemmin.

Sitoutunut ja osaava henkilöstö

Kimmo Huttunen kertoo, että Onninen Expressin asiakkaat ovat tottuneet luottamaan osaaviin myyjiin.

– Meillä on valtavan sitoutunut ja osaava henkilökunta. Asiakkaidemme mielestä juuri myyjämme ovat meidän menestystekijämme. He luottavat, että meillä tunnetaan tuotteet ja ratkaisut. Totta kai myös palvelumme ja valikoimamme monialaisuus on osa menestystämme.

Onnisella pyritään huolehtimaan siitä, että asenne on kunnossa ja uutta halutaan oppia.

– Myymälän valikoimassa saattaa olla noin 13 000 nimikettä. Yön yli saatavissa varastolta voi olla jopa 50 000 nimikettä. Myyjien pitää hallita erittäin laaja tuotepaletti. Samalla se vaatii, että osataan myydä ja vastata asiakkaan tarpeisiin. Teknisessä kaupassa asiakkaat haluavat, että me olemme aktiivinen osapuoli. Siksi mietimme asiakkaan tarpeita etukäteen, jotta osaamme tuoda lisäarvoa ja ratkaisukeskeisyyttä.

Onninen Express panostaakin osaamisen kehittämiseen.

– Me investoimme työntekijöidemme koulutukseen. Henkilöstömme myös arvostaa sitä, että heillä on mahdollisuus saada koulutusta. Onnisella on erittäin pitkiä työsuhteita. Se tarkoittaa kokemusta ja osaamista, joka pitää osata myös siirtää nuoremmille kollegoille. Esimerkiksi myyjien koulutuksessa on saatu aikaiseksi hyviä dialogeja ja malleja, jotka tukevat osaamisen siirtämistä.

Express-päällikkö Heikki Lehtinen toteaa, että oikeanlaisen osaamisen saamiseksi Onnisen on tarjottava jotain, mitä kilpailijat ja muut alalla toimijat eivät pysty tarjoamaan.

Sitoutuminen työnantajaan on Onnisella huippuluokkaa. Siitä kertoo Onnisen henkilöstöpäällikkö Kristiina Huhdanmäen juuri saama tuore henkilöstökysely.

– Meillä henkilöstöstä kahdeksankymmentä prosenttia on erittäin sitoutuneita tai sitoutuneita. Luku on parantunut viimeisen neljän vuoden ajan joka vuosi. Henkilöstömme on erittäin tyytyväinen siihen, että saa työskennellä suomalaisessa, kansainvälisessä perheyrityksessä sekä mahdollisuuksiinsa kasvattaa omassa työssään tarvittavaa osaamista. Meidän työntekijämme ovat ammattilaisia tehtävissään, kertoo Kristiina Huhdanmäki.

Myös Onnisen esimiestyön laadukkuus on parantunut kaikilla mittareilla.

– Laadukas johtaminen lisää myös sitoutuneisuutta, jatkaa liiketoimintajohtaja Kimmo Huttunen.

Onninen Expressin strategiassa ja liiketoimintasuunnitelmassa osaamisen kehittäminen ja kouluttaminen on otettu osaksi pitkän ajanjakson suunnitelmaa.

– Osaamisen kehittäminen on nidottu tavoitteisiimme ja investoimme siihen vuosittain. Koemme sen tärkeäksi, vaikka se sitoo paljon resursseja, painottaa Kimmo Huttunen.

Haemme jatkuvasti enemmän myynnillistä näkökulmaa, korostaa Heikki Lehtinen.

– Lisäksi tuotekoulutusten kautta on selvästi haettu sitä, että myyjämme ovat moniosaajia. Tärkeää on, että pystymme kokonaisvaltaisesti palvelemaan asiakkaitamme. Olen itse mukana Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoryhmässä ja asetin omalle osaamisen kehitykselleni tavoitteeksi esimerkiksi toiminnan laadukkuuden ja tehokkuuden.

Onnisella on monen vuoden ajan ollut strategisena tavoitteena myynnin osaamisen varmistaminen, lisää henkilöstöpäällikkö Kristiina Huhdanmäki. Henkilöstökoulutuksella varmistetaan Onnisen pääsy liiketoimintatavoitteisiinsa.

– Kuluneen vuoden aikana Express-ketjun muutosta on tuettu antamalla henkilöstölle valmiuksia olla osa myönteistä muutosta ja ymmärtää sisältä päin, miksi muutosta tehdään. Esimerkiksi esimieskoulutuksessa on avoimesti jaettu kokemuksia ja haluttu yhdessä rakentaa toimivaa ketjua.

Osaamisen kehittämisen tuloksia mitataan perinteisesti monin mittarein. Onninen Expressissä seurataan esimerkiksi, kuinka keskimääräinen myynti tai kate on kasvanut ja miten asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys on kehittynyt.

– Haluamme, että palvelumme ja tekemisemme on tasalaatuista ja sitä voi mitata ja kehittää, sanoo liiketoimintajohtaja Kimmo Huttunen.

Osaaminen tuo lisäarvoa

Mielestäni Amiedun kanssa yhteistyössä hienoa on ollut toiminnallisten menetelmien käyttäminen, määrittelee Kristiina Huhdanmäki.

– Olemme koulutuspäivien aikana tehneet tehtäviä, jotka on suunnattu rakentamaan kokonaisymmärrystä. Erikoisammattitutkintoa suorittaville tutkinnon määrämuoto tuo hyvin tavoitteellisuutta. Olemme linkittäneet kaikki koulutusmoduulit vuosikelloomme. Se tukee mahdollisimman tarkkaan tekemistämme.

Henkilöstöpäällikkö Kristiina Huhdanmäki arvostaa aitoa kumppanuutta Amiedun kanssa.

–  Meillä on ollut äärettömän sitoutuneita kouluttajia. He ovat hyvin kuunnelleet pyyntöjämme ja tuoneet kokemuksensa käyttöömme. Vuorovaikutus on tapahtunut jouhevasti.

Amiedu ymmärsi tarpeemme ja tilanteemme, linjaa Kimmo Huttunen.

– Me tarvitsemme teoriaa, mutta opimme tekemisellä. Amiedu on tuonut hyvin oman osaamisensa peliin. Heidän sitoutuneisuutensa ja asenteensa tuo meille valtavaa lisäarvoa.

Teksti: Sakari Tuomala
Kuvat: Juri Puhakka