Amiedu tarjoaa asiakkailleen tukea kansainvälisiin urapolkuihin sekä mahdollisuuksia kansainväliseen vertailuun.

Työelämän kehittäjänä Amiedu on vahvasti mukana kumppaniasiakkaidensa pyrkimyksessä kehittää toimintojaan parhaiden kansainvälisten käytäntöjen kautta. Tuoreimpana esimerkkinä siitä on käynnissä olevan Amiedun koordinoiman kansainvälisen Erasmus+ – Effective Mobility -liikkuvuushankkeen mahdollistama opiskelijaliikkuvuus Clas Ohlsonille. Hanke on rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

Käytännössä Amiedun kanssa suunniteltu ja toteutettu opiskelijoiden liikkuvuusjakson ohjelma mahdollistaa Clas Ohlsonille yrityksen toimintatapojen ja tehtäväroolien kansainvälisen vertailun ja parhaiden käytäntöjen omaksumisen omaan toimintaan. Kaupan alalla kyseessä on pilottitoteutus, mutta työelämälähtöinen kansainvälinen liikkuvuus on ollut mahdollista Amiedussa jo vuosien ajan.

Erasmus+ -liikkuvuushankkeen ansiosta Amiedussa Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoa opiskelevat Clas Ohlsonin työntekijät ovat päässeet tutustumaan Clas Ohlsonin toimintamalliin Isossa-Britanniassa. He työskentelevät kahden viikon ajan yhdessä Ison-Britannian suurimmista Clas Ohlson -myymälöistä.

Työelämän valmentajien liikkuvuus on tärkeää, koska silloin pystytään yhteistyöyrityksen kanssa yhdessä kehittämään koulutuksia yrityksen tavoitteiden mukaan. Esimerkiksi Clas Ohlsonin opiskelijoiden kanssa osallistuivat liikkuvuusjaksolle henkilöstöliikkuvuuden puitteissa Amiedun kaupan yksikön pääkouluttaja sekä yksikön kv-vastaava. He samalla sekä ohjaavat opiskelijoita että kartoittavat kansainvälistymisen mahdollisuuksia.

Opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuudesta Amiedu on kerännyt hyviä kokemuksia muuan muassa hoitoalan opiskelijoiden, työelämäedustajien sekä kouluttajien kautta. Amiedun tavoitteena on jatkossa osallistua entistä aktiivisemmin kansainvälisiin hankkeisiin asiakasyritystensä kanssa. Amiedulle liikkuvuus tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälistymiseen sekä tukee Amiedun strategista toimintaa löytää ja toteuttaa uusia ratkaisumalleja työelämän palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen yhteistyössä työelämän kanssa.

Clas Ohlsonin toimitusjohtaja Sampo Päällysaho kertoo, että kaikilla Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoa suorittavilla oli mahdollisuus hakeutua mukaan osallistumaan liikkuvuushankkeeseen ja sen mahdollistamaan työssäoppimiseen ulkomailla ja suorittaa osa opinnäytetyöstään sitä kautta.

– Meidän työntekijämme pääsevät näkemään Ison-Britannian toimintamallimme ja tekevät projektityönsä heidän organisaatiostaan. Näin saamme innostuneita työntekijöitä, joilla on uutta kokemusta. Amiedun kanssa tekemämme yhteistyö mahdollistaa tämän Erasmus+-vaihdon ja sen, että työntekijöillämme on mahdollisuus oppia uutta omista työtehtävistään ja toisista työyhteisöistä.

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto on osa Amiedun ja Clas Ohlsonin kumppanuusohjelmaa. Käytännönläheisen esimieskoulutuksen tavoitteena on valmentaa tutkinnon suorittaja hallitsemaan tuloksellisesti kaupan esimiehen tehtäviä muuttuvassa toimintaympäristössä. Clas Ohlson on suunnannut kansainvälisen liikkuvuustoimintansa muun muassa myymäläpäälliköille ja tiiminvetäjille.

Clas Ohlson toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa. Vuonna 2016 liiketoiminta aloitetaan myös Saksassa.

– Tässä on jo hyviä mahdollisuuksia tuleviksi opiskelijavaihtokohteiksi. Lisäksi Dubaissakin sijaitsee Clas Ohlsonin myymälä, kertoo Sampo Päällysaho.

Lisätietoja:
Heli Pispala-Tapio, kouluttaja, projektipäällikkö, Amiedu
heli.pispala-tapio@amiedu.fi
puhelin: 020 7461 314

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.
Euroopan komissio ei ole vastuussa artikkelin sisällöstä.

erasmus_logo