Amiedu ja Tikkurila Oyj ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on strategialähtöisellä osaamisen kehittämisellä varmistaa Tikkurilan tulevaisuuden kilpailukyky.

Amiedun rooli Tikkurilan osaamisen kehittämiskumppanina on omalta osaltaan tukea liiketoiminnan kasvua ja varmistaa, että osaaminen vastaa liiketoiminnan tavoitteita.

Tikkurila on maalien markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa mm. Venäjällä, Ruotsissa, Suomessa ja Baltiassa ja sen päämarkkina-alue on Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa. Markkinajohtajana se tähtää jatkuvaan kasvuun.

Tikkurilalle kasvun kannalta tärkeää on muun muassa henkilöstön myyntiosaamisen kasvattaminen. Lisäksi panostetaan esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen sekä yhtenäisiin toimintatapoihin.

Systemaattisella osaamisen kehittämisellä tuetaan myös kansainvälisyyttä sekä monikulttuurisuutta. Kumppanuus Amiedun kanssa mahdollistaa Tikkurilalle strategialähtöisen osaamisen kehittämisen. Amiedu pystyy tarjoamaan Tikkurilalle osaamisen kehittämisen palveluita proaktiivisesti ja kokonaisvaltaisesti tarpeiden mukaan.

Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. Kumppanuuden tavoitteena on myös entisestään kehittää laatua ja kustannustehokkuutta sekä tukea yrityksen innovaatiokulttuuria.

Systemaattisen osaamisen kehittämisen avulla voidaan työntekijöille luoda kiinnostavia urapolkuja ja lisätä henkilökunnan sitoutuneisuutta työnantajaan.

Amiedu Tikkurilan koulutuskumppanina koordinoi koulutustoimintaa ja pystyy varmistamaan oikeanlaisen resursoinnin.

– Lähdemme Tikkurilan kanssa nyt entistä voimakkaammin kehittämään systemaattisesti ja liiketoimintalähtöisesti toteutettua osaamisen kehittämistä, toteaa Amiedun avainasiakaspäällikkö Kari Lepistö.

– Amiedu tuo Tikkurilalle osaamisen kehittämiseen entistä suunnitelmallisen työskentelytavan. Uskomme, että Amiedulla on tarjota meille uusia ideoita, he pystyvät haastamaan meitä kehittyäksemme. Lisäksi Amiedun toiminta on hyvin liiketoimintalähtöistä ja tarjonta valtavan laajaa, joten voimme yhdeltä palveluntarjoajalta saada lähes kaiken tarvitsemamme, kertoo Tikkurilan henkilöstöpäällikkö Anna Saksi.