Suomen ensimmäiset maarakennusalan ammattitutkinnon suorittaneet pohjatutkijat ovat valmistuneet Amiedusta. Todistuksen sai kuusi Staran pohjatutkijaa ja pohjatutkimusmestaria. Kyseessä oli pilottiryhmä, sillä pohjatutkijan näytön arviointeja ei ole Suomessa aiemmin tehty.

Maarakennusalan ammattitutkinto on koettu tarpeelliseksi, koska alalla toimivilta pohjatutkijoilta on puuttunut virallinen, Eurostandardin mukainen pätevyys. Tutkinnon sisältöä on suunniteltu yhdessä Staran ja Suomen geoteknillisen yhdistyksen pohjatutkimustoimikunnan kanssa.

– Aloitimme suunnittelun kolmisen vuotta sitten vuonna 2012, kun maarakennusalan ammattitutkinnon perusteita päivitettiin ja todettiin, että tällainen osa puuttui tutkinnosta, Amiedun kouluttaja Antti Sulamäki taustoittaa.

Maarakennusalan ammattitutkinto, Pohjatutkija -koulutus toteutettiin henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti monimuotokoulutuksena. Se sisälsi teoriaopintojen ja korttikoulutusten lisäksi näytön arviointeja Helsingin kaupungin omiin hankkeisiin liittyvillä pohjatutkimustyömailla.
Kaikki koulutukseen osallistuneet staralaiset ovat pitkän työkokemuksen omaavia pohjatutkijoita tai pohjatutkimusmestareita, mutta heiltä puuttui pätevyys.

Stara haluaa olla edelläkävijä

Staran strategiana on olla alansa halutuin palveluntuottaja ja työnantaja – vastuullinen ja kilpailukykyinen edelläkävijä. Palvelupäällikkö Lars Sandbergin mukaan myös osaamisen kehittäminen johdetaan suoraan strategiasta.

– Edelläkävijyys näkyy muun muassa siinä, että meillä on nyt Suomen ensimmäiset Eurostandardin mukaisen pätevyyden saaneet pohjatutkijat.

Ammattitaidon kehittäminen vaikuttaa työnantajakuvan lisäksi myös työntekijöiden motivaation paranemiseen.

–    Koulutuksen tavoitteena oli oman asiantuntijatoiminnan yhdenmukaistaminen ja varmistaminen, että asiat tehdään oikein. Koko alan kannalta standardin edellyttämillä koulutuksilla tavoitellaan myös imagon kohottamista, Sandberg korostaa.

Tutkintotodistuksen saanut Staran pohjatutkimusmestari Timo Pentti piti koulutusta kokonaisuutena hyvänä.

– Teoriaosuudet ja käytännön työnäyttö olivat hyvin jaksotettu, joten ne sai hienosti sovitettua oman työn lomaan. Pidin myös siitä, että sama kouluttaja veti sekä teoria- että käytännön osuuden.

Virallisen pätevyyden lisäksi Pentti kokee koulutuksen vahvuudeksi myös kokemusten jakamisen muiden kurssilaisten kanssa.

–  Pohjatutkijan työ on niin itsenäistä, että oli mukava päästä vaihtamaan mielipiteitä muiden alan osaajien kanssa.

Lisätietoja:

Antti Sulamäki
Kouluttaja, Amiedu
Puh. 020 7461 324
antti.sulamaki@amiedu.fi

Lars Sandberg
Palvelupäällikkö, Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara
Puh. 040 163 4311
lars.sandberg@hel.fi
http://www.hel.fi/www/stara/fi