Pilke päiväkodit Oy on lujassa kasvuvauhdissa. Amiedun kanssa hiljattain solmittu kumppanuus auttaa kehittämään toimintaa ja varmistamaan osaamisen, joka mahdollistaa tasalaatuisen palvelukonseptin.

Varhaiskasvatuspalveluita tuottava Pilke päiväkodit Oy toimii pääkaupunkiseudun ohella muun muassa Turussa, Porissa, Lahdessa sekä Kouvolassa. HR-johtaja Sari Mäki-Hakola kertoo, että yrityksen laajenemista ja kasvua on runsaasti.

– Kasvua tapahtuu koko ajan. Tällä hetkellä meillä on henkilökuntaa noin 500. Kasvu onkin yksi keskeisistä syistä, miksi kumppanuus Amiedun kanssa on syntynyt. Haluamme osaamisella varmistaa, että palvelumme on tasalaatuista kaikissa toimipaikoissamme. Yrityskaupoissa voimme myös saada uutta osaamista ja toimintakonsepteja, joita voimme ottaa mukaan toimintaamme.

Sari Mäki-Hakola näkee johtamisen ja esimiesten roolin keskeisenä tasalaatuisuuden varmistamisessa.

– Johtajistomme on melko nuorta, ja koen että yrityksen on tässä vaiheessa tärkeää kehittää johtoaan. Olemme yrityksenä hyvin tietoisia koulutuksen ja osaamisen kehittämisen tarpeesta.

Esimiestaitoja kehitetään muun muassa uuden lähiesimiesten ammattitutkinnon vaatimusten mukaisesti.

– Amiedu tarjoaa meille hyviä ideoita proaktiivisesti. Esimiestemme osaamisvaateisiin kuuluvat hyvät työyhteisö-, asiakkuus- ja kehittämistaidot. Olen siksi todella tyytyväinen lähiesimiesten koulutuksesta, jossa edellä mainittua osaamista pystytään kehittämään ja vahvistamaan.

Suunnitelmallista kehitystä

Sari Mäki-Hakola kertoo, että vuonna 2015 solmittu kumppanuus Amiedun kanssa on jo vaikuttanut suuresti osaamisen johtamiseen Pilke päiväkodeissa.

– Aiemmin olemme kehittäneet sisäisesti toimintaamme pääsääntöisesti ilman ulkopuolista kumppania. Amiedun kanssa säännöllisissä ohjausryhmätapaamissa voimme käydä keskustelua tarpeistamme ja tavoitteistamme. Amiedulta tulee paljon tarjontaa ja tuntuu, että he oikeasti miettivät asiakkaiden tarpeita. Keskustelua tavoitteistamme ja tarpeistamme on helppoa käydä tutun kumppanin kanssa.

Osaamisen kehittämisen Amiedun kanssa Sari Mäki-Hakola kokee hyvin suunnitelmalliseksi.

– Kasvun vuoksi on tärkeää, että saamme luotua osaamisen johtamisen rakenteet. Se mahdollistaa sen, että tavoittelemamme kasvu voi tapahtua laadukkaasti.

Pilke päiväkodeille on tärkeää, että Amiedu pystyy tarjoamaan palveluitaan valtakunnallisesti.

– Koska olemme laajentumassa eri puolelle Suomea, täytyy olla mahdollisuuksia toteuttaa valmennuksia ja koulutuksia valtakunnallisesti ja paikallisesti. Tästä olemme käyneet keskusteluja Amiedun kanssa.

Rohkeus vahvuutena

Pilke päiväkotien vahvuuksina Sari Mäki-Hakola pitää rohkeutta ja hyvää johtajuutta.

– Koen, että työntekijämme ovat rohkeita, johtajat hyvin motivoituneita sekä sitoutuneita. Hyvällä perehdytyksellä ja läsnäololla pyrimme sitouttamaan työntekijöitä, mikä on tärkeää, kun laajenemme ja uusia työntekijöitä tulee jatkuvasti yritykseen. Läsnä oleva johtajuus on avainasemassa.

Sari Mäki-Hakola suorittaa itse johtamisen erikoisammattitutkintoa.

– Koen, että opinnot tukevat työtäni hyvin. Minun projektini pohjautuu osaamisen johtamisen kehittämiseen. Olen kerännyt projektitehtävääni mukaan osaavan työryhmän.

Päiväkodin johtaja Mira Tuohenmaa-Virtanen suorittaa myös JET:iä.

– Työskentelen TuPilke-Mira-Tuohenmaa-Virtanenusulassa päiväkodissa kahdeksatta vuotta johtajana. Aloitin 2015 lopulla JET:in suorittaminen. Projektityöni on musiikkipainotuksen jalkauttaminen yksikköön. Olen kokenut, että JET:in opiskelu on hyvin sujuvaa ja liittyy hyvin läheisesti omaan työhöni. Voin myös jakaa asioita muiden Pilkkeen JET:iä suorittavien kanssa. Lähiopetuspäivät ovat mielestäni olleet todella hyvin suunniteltuja.

Maija Rädylle Amiedussa suoritettu muuntokoulutus antoi mahdollisuuden toimia päiväkodissa.

– Olen koulutukselPilke-Maija-Ratytani lähihoitaja, mutta vanhustyöhön suuntautunut. Muuntokoulutuksessa suuntauduin lasten ja nuorten hoitoon samalla kun olin päiväkodissa töissä. Käytännön opiskelujärjestelyt oli toteutettu Amiedussa mielestäni todella opiskelijalähtöisesti.

Sari Mäki-Hakola kertoo, että osaamisen kehittämisen tuloksia seurataan ja vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti.

Vuosikellomme on rakennettu niin, että arvioimme määräajoin toimintaamme. Olemme tehneet sen prosessinomaisesti. Tuloksia mittaamme muun muassa asiakaskyselyjen ja henkilöstökyselyjen avulla.

Teksti: Sakari Tuomala
Kuvat: Juri Puhakka