Amiedu ja XXL ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on osaamisen kehittämisellä varmistaa XXL:n liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja tukea XXL:n kasvustrategiaa.

XXL Sports & Outdoor Oy on urheilu-, ulkoilu-, retkeily- ja erätuotteiden ketju. Omien tavaratalojen lisäksi myyntiä tehdään verkkokaupan kautta. Ketju tunnetaan edullisista merkkituotteistaan.
Myyntitavoitteet ja kasvustrategia mielessä XXL lähtee panostamaan voimakkaasti osaamisen kehittämiseen. Kumppanuudella Amiedun kanssa osaamisen johtamiseen otetaan systemaattisempi näkemys, joka pohjautuu XXL:n strategisiin tavoitteisiin. Amiedu valtakunnallisena työelämän kehittäjänä pystyy tarjoamaan tasalaatuisesti valmennuksia ja koulutuksia, niin tutkintotavoitteisia koulutuksia kuin räätälöityjä kehitysohjelmia.

Lisäksi Amiedu tuottaa myös koulutusten hallinnointiin liittyvät palvelut, mikä vapauttaa XXL:n resursseja ydinliiketoiminnan hyödyksi. Yhtenä näkyvimpänä osana uutta yhteistyötä on XXL Akatemia. Se tukee systemaattista osaamisen johtamista ja akatemian lähtökohtana on varmistaa tulevaisuuden kilpailukyky osaavalla henkilöstöllä.

Keskiössä myyntiosaaminen

XXL haluaa Amiedun kanssa muun muassa kasvattaa osaamispääomaa, luoda urapolkuja, varmistaa osaamisen kehittämisen jatkuvuus. Osaamisen kehittäminen tukee myös XXL:n henkilöstön työhyvinvointia.

Amiedu vahvana kaupan alan kouluttujana pystyy tarjoamaan myyntityötä tukevaa valmennusta sekä nousujohteista, tutkintoihin tähtäävää koulutusta.

 – Hiottu myyntiosaaminen ja -prosessit näyttäytyvät XXL:n asiakkaille entistäkin parempana palveluna liikkeissä ympäri Suomen. Amiedun kanssa tehtävän yhteistyön vaikuttavuutta seurataan muun muassa myyntityön kehittymisen avulla XXL:n asettamien mittareiden kautta, kertoo Amiedun avainasiakaspäällikkö Ilkka Eerola.

– Olemme yhdessä Amiedun kanssa suunnitelleet koulutus ja kehittämissuunnitelman, jonka kautta haluamme kehittää henkilökunnan osaamista ja myyntitaitoja. Räätälöity koulutussisältö antaa meille mahdollisuuden sisällyttää koulutuskokonaisuuksiin juuri XXL:lle merkityksellisiä osioita, jotka ovat meidän päivittäisessä työssä tärkeitä. XXL: n henkilökunta  koostuu isolta osalta nuorista työntekijöistä ja nyt pystymme XXL Akatemian kautta tarjoamaan heille myös mahdollisuuden koulutukseen ja tutkintoihin työn ohessa. Tätä kautta haluamme motivoida meidän huippumyyjiä kehittymään ja tietysti myös sitoutumaan yritykseemme pidemmällä tähtäimellä, kertoo XXL Sports & Outdoor Oy:n toimitusjohtaja Toni Stigzelius.

(Kuvassa vasemmalta: Yrityspalvelujohtaja Ari Seppänen, Amiedu; Ami-säätiön johtaja, Amiedun rehtori Timo Karkola; tavaratalopäällikkö Thomas Lajunen, XXL Sports & Outdoor Oy; toimitusjohtaja Toni Stigzelius, XXL Sports & Outdoor Oy; palvelujohtaja Nuutti Manninen, Amiedu; avainasiakaspäällikkö Ilkka Eerola, Amiedu.)