Perinteinen ja suosittu Hotel Haaga muuntautuu hyvinvointihotelliksi, jossa hyggeillään skandinaavisissa tunnelmissa.

Uudessa strategiassamme lähdimme hakemaan yksilöllisyyttä ja sitä, mitkä ovat vahvuuksiamme meille ja asiakkaillemme. Jokaisen täytyy erikoistua, painottaa Hotel Haaga Oy:n General Manager Päivi Laine.

Helsingissä vuodesta 1969 toiminut Hotel Haaga on kuulunut viimeiset parikymmentä vuotta kansainväliseen Best Western -ketjuun. Irtautuminen kansainvälisestä konseptista ja oman toimintamallin, vision ja brändin kehittäminen on vaatinut suuren ponnistuksen.

Tähän työhön etsimme sopivaa kumppania. Amiedun kanssa pääsimme yhteistyöhön ja kiteyttämään strategian. Arvostimme sitä, että Amiedulla oli hyvää osaamista tunnistaa meidän muutostarpeemme. Me saimme Amiedun asiantuntijoilta sekä toimialamme osaamista että Lean-osaamista ja palveluiden prosessiosaamista. Siitä muodostui mielestäni erinomainen ja tarpeitamme vastaava kokonaisuus.

Hotel Haagassa oli tehty jo ennen Amiedun mukaantuloa runsaasti kartoituksia, joissa oli määritelty esimerkiksi markkinaa, kilpailutilannetta sekä kasvun ja erikoistumisen mahdollisuuksia.

Olemme myös osa opetusympäristöä, joten meillä käy paljon harjoittelijoita. Meillä on se etulyöntiasema, että näemme paljon uusimpia alan trendejä ja kokeiluja. Meillä on jatkuvasti useita tutkimus- ja kehityshankkeita meneillään. Näitä ovat esimerkiksi olleet huomisen hotellihuone ja tulevaisuuden kokoushuone.

Päivi Laineen mukaan materiaalia ja suunnitelmia oli niin paljon, että vaadittiin asiantuntijan näkemyksiä siitä, mitkä suunnitelmista ovat toteutettavissa ja kuinka ne kehittävät liiketoimintaa.

Tavoitteena olikin selkeä yhden sivun strategia.

Niin, että tavoitteet ja visiot ovat helposti ymmärrettävissä. Tässä muuttuvassa maailmassa emme lähteneet tekemään kolmea vuotta pidemmälle tähtäävää suunnitelmaa, sanoo Päivi Laine.

Hotellille lähdettiin tekemään yksilöllistä brändiä.

Olemme kiinnostuneita hyvinvointipuolesta, joka on hyvin kasvava ala. Siksi uusi kantava teemamme on hyvä olon hotelli. Me muutumme samalla skandinaavisempaan suuntaan.

Amiedun kanssa hotellin johtoryhmä lähti suunnittelemaan muutosstrategiaa.

Työstimme strategiaa useammassa työpajassa, jotka pureutuivat eri aihealueisiin. Työpajojen lisäksi strategiatyötä ja tehtäviä vietiin eteenpäin sähköisen työskentelyalustan avulla.

Päivi Laine kiittelee hyvin johdettua strategiaprosessia.

Tässä strategiaprosessissa oli hyvä ja valmis kaava. Systemaattinen rakenne auttoi meitä löytämään oikeat kehityskohteet ilman rönsyilyä. Ehkä eniten tuskaa tuotti karsinta ja strategian tiivistäminen. Meillä oli todella ideoita niin runsaasti.

Hotellille lähdettiin luomaan yksilöllistä brändiä, jolle oikeastaan nimi oli jo valmiina: Haaga Hotel Central Park. Siinä viestitään hotellin sijainnista Helsingin keskuspuiston kupeessa. Samalla hotellin toimintaan ja brändiin ammennetaan teemoja suomalaisesta metsästä.

Hotellimarkkinat pääkaupunkiseudulla osoittavat huimaa kasvua. Uusia hotelleja rakennetaan ja kansainvälinen matkailu kasvaa.  Visit Helsingin tilaston mukaan Helsingissä laskettiin 3 576 800 rekisteröityä yöpymistä vuonna 2016 ja hotellihuoneiden määrä lisääntyi 750 huoneella.

Meidän asiakaskunnastamme yli puolet on ulkomailta. Viikolla on liikematkustusta mutta yhä suuremmassa määrin kasvaa vapaa-aika ja tapahtumiin liittyvä majoittuminen.

Uusi strategia on luonnollisesti muutos, joka koskettaa koko henkilökuntaa, toteaa Päivi Laine.

Jatkamme tämän työn kanssa ja viemme muutosta läpi organisaatiossamme suunnitelmallisesti.

Teksti: Sakari Tuomala
Kuvat: Juri Puhakka