Noin kaksisataa maahanmuuttajaa on päässyt oppimaan ammattiin Amiedussa MAO-rahoituksen avulla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti kuluvan vuoden alussa rahoittaa maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden nopeaa kotoutumista ammatillisen koulutuksen ja työllistymisen keinoin.

Alkuvuonna käynnistyneet maahanmuuttajien ammatilliset koulutukset ovat löytäneet kohderyhmänsä ja koulutuksia on Amiedussa alkanut runsaasti, kertoo Amiedun palvelujohtaja Keijo Honkonen.

Maahanmuuttajien osaamisohjelmaa, eli MAO:a on toteutettu useammalla alalla. Esimerkiksi rakennus- ja kiinteistöala, kaupan ala ja hoiva-ala etunenässä ovat etunenässä muiden muassa päässeet hyötymään osaamisohjelmasta.

Tarkoituksena on vastata pääkaupunkiseudun juuri niiden alojen tarpeisiin, joihin kohdistuu työvoiman saannin kannalta eniten ongelmia.

Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus yhdistää ammattiin oppimisen ja suomen kielen koulutuksen.

Yrityksille se on erinomainen keino löytää nopeasti ammattiinsa opiskelevia työntekijöitä, etenkin niillä aloilla, joilla työvoimapula vaikeuttaa rekrytointia. Esimerkiksi rakennusalalla tehdyt toteutukset ovat tuoneet hyviä kokemuksia niin opiskelijoiden kuin yritystenkin kannalta. Innokkaat uudet osaajat ja työpaikat ovat löytäneet toisensa.

MAO:ssa on aloittanut vuoden ensimmäisen viiden kuukauden aikana yhteensä 193 opiskelijaa 13 eri ryhmässä. Lisäksi muutama opiskelija on aloittanut opintonsa jo käynnissä olevien ammatillisten ryhmien mukana.

Suosituin ala on kiinteistöpalvelut, joka on saanut 64 opiskelijaa. Rakentamisalaa harjoittaa 43 opiskelijaa, kaupan ja palvelun alaa 29 opiskelijaa. ICT on kerännyt 20 opiskelijaa, energia- ja teollisuus 18 opiskelijaa, hoito- ja hoiva-ala 16 opiskelijaa sekä eläintenhoito- ja välinehuollossa 3 opiskelijaa. 

Opiskelijat suorittavat tutkinnon osia perustutkinnoista, esimerkiksi kiinteistöpalvelujen perustutkinnosta liiketalouden perustutkinnosta. Myös ammattitutkinnon osia on mahdollista suorittaa välinhuollosta ja tieto- ja viestintätekniikasta.

Opiskelijat edustavat 53 kansalaisuutta ja puhuvat 43 äidinkieltä. Suurimmat kansallisuudet ovat suomalaiset (24 opiskelijaa), venäläiset (22 opiskelijaa), irakilaiset (17 opiskelijaa) ja somalialaiset (16 opiskelijaa).

Lisäksi ohjaamme täällä Amiedussa muun muassa albanialaisia, kamerunilaisia, argentiinalaisia, fidžiläisiä, guinealaisia, indonesialaisia, kuubalaisia, latvialaisia, meksikolaisia ja ranskalaisia opiskelijoita. Luokissamme puhutaan muun muassa akan, amharan, arabian, bengalin, darin, englannin, ewen, friisin, idon, igbon, italian, joruban, kikongon, lingalan, persian ja wolofin kieltä.  

Ammatillisille oppilaitoksille suunnatun avustuksen määrä vuodelle 2017 oli 20 miljoonaa euroa. Amiedu (Ami-säätiö) sai valtionavustusta maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen vuodelle 2017 reilut kaksi miljoonaa euroa.  Amiedussa tällä on edistetty oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien ammatillista koulutusta sekä työssä tarvittavaa kielitaitoa ja muita valmiuksia.

Ami-säätiölle myönnetty valtionavustus on ministeriöltä luottamuksen osoitus Amiedussa pitkäjänteisesti vuosikymmenien aikana tehdystä työstä maahanmuuttajien ammatillisen polun edistämisessä. Onhan Amiedu toiminut maahanmuuttajakoulutuksen kehittäjänä yli 35 vuoden ajan, toteaa Amiedun palvelujohtaja Keijo Honkonen.