Lämpöpumppujen yleistyminen voi tuottaa yli 3000 työpaikkaa Suomeen. Tekijöitä tarvitaan sekä asennustöihin että kasvavaan huoltotoimintaan.

Erilaiset lämpöpumput käyvät nyt suomalaisille hyvin kaupaksi. Tällä hetkellä lämpöpumppuja on asennettuna 800 000 kappaletta taloihin ympäri Suomen.

Toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:stä kertoo, että kuluttajat ostavat lämpöpumppuja ensisijaisesti kannattavuussyistä, mutta vaikuttimina ovat myös ympäristösyyt.

Lämpöpumppujen kysyntä nousi valtavalla vauhdilla vuoteen 2011 saakka. Kun energia-avustus päättyi ja rakentaminen taantui, laski kysyntäkin. Nyt olemme kuitenkin vuoden 2016 luvuista nähneet kysyntäluvuissa selvää nousua.

Jussi Hirvosen mukaan kiinnostus ja kysyntä tulee lisääntymään.

Gaia Consultingin tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2030 Suomessa olisi 1,7 miljoonaa lämpöpumppua.

Se tarkoittaisi, että suomalaiset olisivat investoineet 12 miljardia lämpöpumppuihin ja talojen ympäriltä otettaisiin 15 terawattituntia energiaa.

Luvut ovat todella merkittäviä ja ne on laskettu malleilla rakennuskannasta. Maalämpöpumput menevät pääasiassa uusiin taloihin ja ilmalämpöpumput lähinnä suorasähkölämmitteisiin taloihin. Ulkoilmavesilämpöpumput tekevät ulkoilmasta lämmintä vettä ja ne ovat lisääntyneet viime vuosien aika samoin kuin poistoilmalämpöpumput, joiden myynti kasvaa nopeasti.

Suomi on maalämpömaa ja tulee olemaan, painottaa Hirvonen.

Meillä on hyvät olosuhteet porata maahan ja verraten edullinen sähkö. Uutta liiketoimintaa tulee kerrostaloista, joiden osakkaat alkavat kiinnostua siirtymisestä kaukolämmöstä lämpöpumppuihin. Liikerakennuksien osalta siihen tulee lisäargumenttina myös jäähdytys.

Lämpöpumpun kustannuksissa on paljolti kyse investoinnin jaksottamisesta.

Lämpöpumppujen hinnasta merkittävän osan muodostaa asennustyöt. Uusista taloista tulee tulevaisuudessa merkittävä osa olemaan varustettu lämpöpumpulla.

Lämpöpumput vähentävät vuositasolla kokonaisenergiankulutusta

Koska lämpöpumput lisääntyvät voimakkaasti, on niiden vaikutusta Suomen sähköntarpeeseen tutkittu.

Gaia Consulting selvittikin Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n toimeksiannosta tuoreessa tutkimuksessaan yleisimpien lämpöpumpputyyppien laajamittaisen lisääntymisen vaikutuksia sähkön huipputehon tarpeeseen Suomen pientalokannassa.

Tutkimuksen mukaan lämpöpumput vähentävät vuositasolla kokonaisenergiankulutusta, mutta voivat lisätä sähkön hetkellistä tehontarvetta lämmityskaudella, mikäli pumpuilla korvataan muuta kuin sähkölämmitystä.

Toisaalta korvattaessa lämpöpumpuilla sähkölämmitystä voidaan tehontarvetta pienentää. Lämpöpumppujen vaikutukset riippuvatkin asennusmäärien ja mitoituksen lisäksi merkittävästi korvattavista lämmitysmuodoista sekä siitä, miten pumppuja tulevaisuudessa ohjataan.

Lämpöpumput ovat kestäviä ja huollon tarve on ollut melko vähäistä. Nyt kun Suomen laitekanta lähestyy miljoonaa, on erittäin positiivista, että Amiedu on pilotoinut lämpöpumppuhuoltajien koulutusta. Oikein suoritettu huolto osaltaan vaikuttaa lämpöpumppujen kokonaisenergiankulutukseen.

Koulutuspäällikkö Matti Vesalainen Amiedusta kertoo, että Amiedu on kouluttanut viimeisten vuosien aikana yli neljäsataa uusiutuvan energian lämpöpumppuasentajaa.

SULPU ry on Amiedun kumppanina tehnyt Amiedun kanssa koulutusyhteistyötä jo vuodesta 2008 alkaen. Nyt kun lämpöpumppujen huoltotoiminta on kasvava liiketoiminta-alue, olemme Amiedulla ensimmäisenä tukemassa yritysten mahdollisuuksia menestyä liiketoiminnassaan. Tästä esimerkkinä on pilottitoteutuksemme, käynnissä oleva lämpöpumppuasentajien RekryKoulutus.

Teksti: Sakari Tuomala
Kuvat: Juri Puhakka