Jo toinen Caverionille räätälöity teknisen kiinteistöhuollon koulutus saatiin päätökseen. Amiedun kanssa toteutettu koulutusohjelma varmistaa, että työntekijät ovat valmiita monimutkaisempien kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja hallitsemiseen.

Idea koulutuksen järjestämisestä syntyi asiakastarpeesta, kertoo Caverionin liiketoimintajohtaja Raimo Ojanen.

Caverion haluaa ylläpitää ja kehittää henkilöstönsä osaamista. Meillä on laajoja palvelusopimuksia, joiden mukaan tuotamme kiinteistön teknisiä huoltopalveluita. Asiakkaiden tarpeesta huomasimme, että tarvitsemme enemmän moniosaamista. Tällaista koulutusta ei ollut markkinoilla vielä tarjolla, mutta Amiedu näki tarpeemme, määritimme yhdessä tavoitteet ja meille sopivan koulutuskokonaisuuden.

Caverion panostaa merkittävästi henkilöstönsä ammattiosaamiseen liittyvään koulutukseen. Nyt nähtiin tarpeelliseksi laajentaa työntekijöiden osaamista juuri ammatillisen erikoisosaamisen ulkopuolelle.

Putkimiehistä ei olla tekemässä sähkömiehiä, mutta nopeasti teknistyvissä kiinteistöissä on runsaasti liittymäkohtia, jotka vaativat vaikkapa LVI- tai sähköalan perustuntemusta, painottaa Raimo Ojanen.

Osaaminen oman alueensa ulkopuolelta mahdollistaa sen, että yksi työntekijä osaa tunnistaa, minkä alan asiantuntija kulloinkin vaaditaan paikalle.

Koulutus antaa työntekijöillemme valmiudet tehdä asiakkaalle kustannustehokkaita ratkaisuita. Kun työntekijämme menevät tekemään kiinteistöihin huoltokeikkaa, voi sama työntekijä hoitaa useamman asian kerralla kiinteistössä.

Valmistujaistilaisuudessa puhunut Caverionin yksikönpäällikkö Jari Salminen piti puheenvuoron, jossa hänkin painotti moniosaamisen merkitystä.

Markkina muuttuu siihen suuntaan merkittävästi. Olemme oppineet paljon näiden kolmen vuoden aikana, joina olemme tätä koulutusta järjestäneet. Nyt mukana oli noin kaksikymmentä opiskelijaa.

Kaikki koulutukseen osallistuneet olivat alansa ammattilaisia, kuten LVI- tai sähköpuolen osaajia.

Ryhmään on saanut kuka tahansa hakeutua, ja ryhmä on muodostunut tarpeen pohjalta. Ryhmän moninaisuus on ollut arvokas lisä toteutuksessa.

Amiedun kouluttaja Sami Vepsäläinen kertookin, että koulutuksen taso on voitu nostaa todella korkealle ja koulutettavat ovat olleet innokkaasti mukana ja koulutus on koettu käytännönläheiseksi.

Raimo Ojanen kertoo, että Caverion on yhdessä asiakkaiden kanssa pystynyt läpikäymään ne tehtävät, jotka voidaan uudella moniosaajamallilla toteuttaa.

Siten olemme saaneet asiakkuuteen kohdistettua juuri oikeat resurssit ja toiminta on tehokasta. Asiakkaat ovat muutenkin hyvin tiiviisti mukana vaikuttamassa laatuun ja osaamiseen. Monesti suuret asiakkaat haluavat esimerkiksi tietää asentajien cv:n. Me pystymme nyt tarjoamaan ammattilaisia laajennetulla ammattitaidolla.

Kahden moniosaajakoulutuksen jälkeen on jo suunnitteilla kolmas ryhmä pääkaupunkiseudulle ja ensimmäinen ryhmä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Ryhmäkoot ovat kasvaneet, puskaradion kautta on kuulunut hyvää.

Tämä antaa työntekijöillemme hyvät valmiudet asiakkaan ja kiinteistön kohtaamiseen. Lisäksi se ohjaa ongelmatilanteissa pyytämään apuja oikeailta henkilöiltä kiinteistön tekniikkaan liittyvissä asioissa. Caverion tulee edelleen kehittämään ja jatkamaan koulutusta. Tämä toimiala tulee varmasti muuttumaan.

 Lisää asiakastyytyväisyyttä ja helpottaa myyntiä

Uskon, että tällä osaamisen kehittämisellä on vaikutusta asiakastyytyväisyyden kasvuun, jota jatkuvasti mittaamme. Esimiesten mukaan myös koulutuksesta on ollut selvää apua, kertoo Raimo Ojanen.

Raimo Ojanen toteaa, että tämän toteutuksen ansiosta Caverionin palveluita on entistäkin mukavampi tarjota asiakkaille.

Tämä helpottaa myyntiä, koska tuotamme juuri oikeanlaista resurssia. Sisältö vastaa niin hyvin tunnistamaamme ja olemassa olevaa asiakastarvetta.

Koulutuksen sisältö elää ja kehittyy, kertoo Raimo Ojanen.

Haluamme pitää sen rytmin, että voimme aina vaikuttaa sisältöön. Kiinteistöt teknistyvät, se on megatrendi. Kiinteistöjen tekninen hallinnointi muuttuu entistä vaativammaksi, kaikki kiinteistötekniikan järjestelmän alkavat keskustella toistensa kanssa. Se tulee vaatimaan runsaasti enemmän teknologista osaamista, nykyisen kaltaisella mekaaniseen työhön liittyvällä osaamisella ei vain pärjää. Tällä koulutuksella on saatu osaamista, joka vahvistaa Caverionin kilpailukykyä ja jokaisen koulutukseen osallistuneen henkilökohtaista osaamista.

 Teksti: Sakari Tuomala
Kuvat: Juri Puhakka