Reka Kaapeli Oy on lähtenyt panostamaan tuotannon johtamisen kehittämiseen kaapelitehtaissaan. Avainasemassa tuotantoprosessissa ja muutoksen tekijöinä ovat työnjohtajat. Heille Reka järjesti Amiedun toteuttaman tuotannon päivittäisjohtamisen kehittämisohjelman, joka sisälsi muun muassa Lean-valmennusta.

Reka Kaapeli Oy:n tuotantojohtaja Jari Henttonen on valmennuskokonaisuuden onnistumiseen tyytyväinen. Monipuolinen valmennus vietiin läpi yhden kevään aikana. Suurena tavoitteena Rekalla on pyrkimys kehittää ongelmanratkaisun menettelyään ja kokonaisjohtamisen mallia.

Olemme tunnistaneet, että haluamme viedä tuotannon kehitystä eteenpäin valmentamalla juuri työnjohtajia. Meiltä valmennukseen osallistui nyt kahdeksan työnjohtajaa. Kun etsimme pätevää yhteistyökumppania, valintamme kohdistui Amieduun.

Päivittäisjohtamisen kehittämisohjelmaan kuului kahdeksan workshop-päivää ja niiden välillä tehtäviä harjoituksia. Workshoppien aiheina olivat muun muassa Lean-johtamisen teoria, esimiestoiminta sekä vuorovaikutus- ja esiintymisharjoitukset.

Valmennus yhdisti teoriaa ja käytännön tietoa siitä, kuinka johtamistilanteissa toimintaan. Ennen kaikkea tavoitteena oli luoda valmiuksia Lean-pohjaisen päivittäisjohtamisen mallin käyttöönottoon. Painotimme esimies- ja vuorovaikutustaitoja.

Toteutus vastasi erittäin hyvin olemassa olevaan tarpeeseen, sanoo Jari Henttonen.

Mitä pidemmälle valmennus eteni, sitä suuremmaksi kiinnostus valmennusta kohtaan kasvoi. Pidempikestoisessa valmennuksessa onkin tärkeää, että aihetta osataan viedä mielenkiintoisesti eteenpäin ja tuoda esille uutta ja hyödyllistä tietoa. Tuntuma on nyt se, että tämä oli yksi parhaimmista koulutuksista, jonka olemme järjestäneet.

Valmennuksen vaikutusten odotetaan näkyvän lähes välittömästi muuttuneissa toimintatavoissa.

Sanoisin, että tärkein mittari on se, miltä päivittäisjohtaminen näyttää kuuden kuukauden kuluttua toteutuksen päättymisestä. Se kertoo, kuinka valmennuksesta saadut tiedot on viety käytäntöön pysyvästi. Tärkeintä on, että toimintamme kehittyy jatkuvasti. Saimme työjohtajiltamme pelkkää positiivista palautetta kokonaisuudesta niin kouluttajista kuin sisällöstäkin. Uskon, että valmennus oli pitkäjänteinen ja riittävän vaikuttava, jotta saamme muutoksen aikaiseksi.

Osaaminen tuo varmuutta

Valmennuksen yhtenä tavoitteena oli kehittää vuorovaikutusta osana johtamista.

Äärimmäisen tärkeä onnistuminen on, että työnjohtajille on syntynyt uutta osaamista esimies- ja vuorovaikutustaitoihin. Se varmuus näkyy parempana johtamisena. Uudet tiimipalaverit ja tehtaan visuaalinen ohjaus seinätaulujen avulla ovat yksi osa muutostamme.

Jari Henttonen haluaa korostaa hyvää etukäteissuunnittelua, joka mahdollisti toteutuksen onnistumisen.

Me hyödynsimme valmennuksissa omaa osaamistamme ja Amiedun osaamista johtamistaidosta. Kuvaisin toteutuksen suunnittelutyötä erittäin hedelmälliseksi. Yhteistyö Amiedun kanssa on ollut erittäin miellyttävää. Olemme tehneet toteutukset nyt Hyvinkään ja Riihimäen tehtailla ja suunnitteilla on vastaavanlainen toteutus myös kolmannella tehtaallamme Keuruulla.

Reka Kaapeli

Reka Kaapeli on suurin suomalaisomisteinen kaapelivalmistaja. Se valmistaa keski- ja suurjännitekaapeleita, tiedonsiirtokaapeleita, instrumentointi- ja ohjauskaapeleita, asennusjohtoja sekä voimakaapeleita. Yritys toimii kansainvälisesti ja päämarkkina-alueita ovat Suomen ohella Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä. Tytäryhtiöt sijaitsevat Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Virossa ja Venäjällä. Reka työllistää noin 260 työntekijää.

Teksti: Sakari Tuomala
Kuvat: Juri Puhakka / Reka