Kaupan alan toimintaympäristön muutos ja digitalisaatio omalta osaltaan vaikuttavat siihen, että kaupan alalla pitää osaamisen edustaa tätä päivää ja tulevaa. Clas Ohlsonilla myymälässä työskentelyssä korostuu asiakaskohtaamisen ja kauppakunnon merkitys.

Digitalisaation ansiosta kykenemme helpommin löytämään asiakkaille soveltuvia ratkaisuja ja kokonaisuuksia.  Koulutuksella on tässäkin suuri merkitys, toteavat Clas Ohlsonin toimitusjohtaja Sampo Päällysaho sekä henkilöstöpäällikkö Katariina Lajunen.

Koulutukset sekä valmentavat tulevaan, että valmistavat ottamaan muutoksen vastaan. Koulutuksen kautta myös tuemme työntekijöidemme urakehitystä, sanoo Clas Ohlsonin toimitusjohtaja Sampo Päällysaho.

Nykyiset rahoitusmuodot ja tutkintovalikoima mahdollistavat henkilöstön kouluttamisen laajalla rintamalla, jatkaa henkilöstöpäällikkö Katariina Lajunen.

Sampo Päällysaho kuvailee Clas Ohlsonin osaamisen johtamisen mallia hyvin systemaattisesti johdetuksi ja laajaksi.

Siinä yhdistyy sekä kansainvälinen, kaikkien toimintamaiden Clas Ohlsonin Academyn toiminta sekä Suomen laaja-alainen kumppanuus Amiedun kanssa. Kumppanuuden tavoitteena on Clas Ohlsonin liiketoimintalähtöinen osaamisen kehittäminen.

Teemme tiivistä yhteistyötä osaamisen kehittämisen eteen Amiedun kanssa, kertoo Katariina Lajunen.

Tekemisemme kattaa muun muassa meille räätälöidyt henkilöstökoulutukset kuten esimieskoulutukset ja pienryhmäohjelmat sekä tutkintotavoitteiset koulutukset. Olemme Amiedun ohjelmien kautta tarjonneet yli sadalle työntekijälle mahdollisuuden tutkinnon suorittamiseen ja sitä kautta ammatilliseen kehittymiseen.

Sampo Päällysaho muistuttaa, että Clas Ohlson tarjoaa myös työmahdollisuuksia alan vaihtajille.

Myös tässä yhteydessä suunnitelmallinen osaaminen kehittäminen tukee sekä yrityksen että työntekijän tavoitteita.

Muuttuvat toimintatavat ja osaamisen varmistaminen

Clas Ohlsonin strategiatyö ja vuosisuunnittelu on linkitetty kumppanuusyhteistyöhön Amiedun kanssa.

Siinä keskeistä on, että yhteisellä ennakoinnilla liiketoimintamme tavoitteisiin perustuen varmistamme oikea-aikaiset koulutukset ja resurssien kohdentamisen, painottaa Sampo Päällysaho.

Muuttuvien toimintatapojemme esittely yhdistyy selkeästi eri koulutus- ja valmennusryhmien lähipäivillä ja niiden puheenvuoroissa, kuvailee Katariina Lajunen kumppanuutta käytännöntasolla Amiedun kanssa.

Esimerkiksi tutkintoihin kuuluvat kehittämishankkeet hyödyttävät joko koko yhtiötämme tai yksittäistä myymälää.

Tutkintotavoitteiset koulutukset järjestetäänkin yrityskohtaisina koulutuksia Clas Ohlsonille.

Se on mahdollistanut sisällön räätälöimisen niin, että koulutussisältö vastaa tutkinnon perusteita, mutta on hyödynnettävissä työntekijöidemme arjessa. Näin aikuiskoulutuksesta on onnistuttu tekemään käytännönläheistä ja sekä yritystä että yksittäistä opiskelijaa kehittävää toimintaa, kertoo Katariina Lajunen.

Panostuksia esimiestyön kehittämiseen

Tulevaisuuden esimiesten kasvattaminen on yksi tärkeä kokonaisuus, johon Clas Ohlsonilla paneudutaan suunnitelmallisesti. Esimiestehtäviin siirtyvät tulevat tarvitsemaan monipuolisia osaamisia, joita valmennetaan niin tiiminvetäjille, myymäläpäälliköille kuin tuleville esimiehille.

Esimiestyön monimuotoisuus on jatkuva haaste kaupan alalla, korostaa Sampo Päällysaho. Työkykyjohtaminen, monimuotoisen työyhteisön johtaminen ja kaupan seitsemänpäiväinen työviikko lisäävät myös vaatimuksia yhteisille toimintatavoille ja käytänteille.

Urapolut kannustavat ja vahvistavat sitoutumista yritykseen

Työntekijöiden urapolutuksessa kannustetaan sisäisiin siirtymiin. Mentorointi tukee työntekijöitä uusissa työtehtävissä. Clas Ohlsonilla seuraajasuunnittelussa kannustetaan nykyisiä työntekijöitä hakemaan sisäisesti uusia tehtäviä, mutta myös kasvamaan nykyisessä työtehtävässään.

Clas Ohlson on merkittävä työllistäjä kaupan alalla.

Me työllistämme hyvin usein nuoria, jotka ovat uransa ensiaskeleilla. Heiltä voi puuttua vielä kaupan alan peruskoulutus, jolloin yrityksenä meillä on olemassa valmiit mallit siihen, kuinka tuemme heidän kasvuaan yrityksessämme, kertoo Katariina Lajunen.

Työntekijät arvostavat työnantajan luomia läpinäkyviä ura- ja kehityspolkuja. Clas Ohlsonillakin nähdään, että tarjotut kehittymismahdollisuudet ovat yksi tapa lisätä työntekijöiden sitoutumista.

Osana työntekijöiden vuosittaista kehityssuunnitelmaa tarkastellaan myös koulutustarvetta. Tarpeen mukaan ohjaamme työntekijöitämme oikeisiin valmennuksiin. Tutkintotavoitteisiin valmennuksiimme voivat hakea kaikki työntekijämme. Meillä on paljon työntekijöitä, jotka ovat suorittaneet jo useamman tutkinnon. Esimerkiksi vuonna 2016 meillä oli 149 työntekijää, joka on lähes 30 prosenttia henkilöstöstämme, Amiedun toteutuksissa mukana, kertoo Katariina Lajunen.

Jotta kaupan ala pysyy kehityksen mukana, on tärkeää mahdollistaa henkilökunnalle koulutus, josta on hyötyä niin yritys- kuin yksilötasolla. On ensiarvoisen tärkeää, että työntekijöille luodaan mahdollisuudet aikuisopiskeluun joustavasti työnohessa. Sen avulla jokainen yksilö voi pitää yllä työmarkkina-arvoaan. Tästä hyötyvät sekä työntekijät että työnantajat ja koko yhteiskunta.

Teksti: Sakari Tuomala
Kuvat: Juri Puhakka