Kela panostaa mittavasti henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen. Pelkästään talon ICT-tulosyksikössä työskentelee yli kuusisataa ICT-ammattilaista, joiden ammattiosaamisesta huolehditaan järjestelmällisesti.

Haluamme, että potentiaaliset työnhakijat tuntisivat meidät omavaraisena ICT-talona, jossa kannetaan huolta henkilöstön osaamisen kehittämisestä, toteaa koulutuksen asiantuntija Hannu Halme Kelalta. Hannu työskentelee Kelan Koulutuspalvelut-ryhmässä, jonka vastuulla on tuottaa Kelalle monipuolisia ja tarpeita vastaavia ICT-koulutuksia talon kuudellesadalle ICT-ammattilaisille sekä noin seitsemälletuhannelle Kelan työntekijälle ympäri Suomen.

Kela kehittää laajamittaisesti työntekijöittensä osaamista. Tätä eivät ihmiset välttämättä osaa ajatella, emmekä ehkä ole asiasta riittävästi kertoneet. Kela on merkittävä koulutusta hankkiva taho Suomessa. Me olemme panostaneet koulutukseen hyvin paljon.

Viimeisten vuosien aikana ICT-tulosyksikköön on tullut paljon uusia työntekijöitä.

Kun järjestelmät uudistuvat, tarvitsemme uutta osaamista jatkuvasti. Koulutusten lisäksi meidän tulee huomioida myös osaamisen siirtäminen.

Kela on omavarainen ICT-talo

ICT-tulosyksikkö tekee Kelalla ICT-asioissa itse lähes kaiken alusta loppuun.

Teemme kaiken sovellussuunnittelusta alkaen itse. Tarpeidemme kirjo on laaja, joten niin on koulutustenkin. Ja koska työntekijöitä ICT-tulosyksikössä on paljon, on koulutusvolyymi suuri.

Prosessi tilauksesta tuotteeksi voi Kelalla edetä esimerkiksi Hannu Halmeen kuvailemalla tavalla

Kun eduskunta säätää vaikkapa uuden lain, meidän etuusyksiköissä toimivat työryhmämme tutkii sisällön, eli minkälainen palvelu mahdollisesti tarvitaan, antaa toimeksiannon Kehittämispalvelut –tulosyksikölle, joka koordinoi koko Kelan yhteistä hankesalkkua. Kehittämispalvelut -tulosyksikkö antaa toimeksiannon ICT-tulosyksikölle, jonka asiantuntijat rakentavat uuden järjestelmän. Aivan alussa projektiryhmä suunnittelee, minkälaista uutta osaamista mahdollisesti tarvitaan. Koulutuspalvelut –ryhmän tehtävä on vastata esille nousseisiin koulutustarpeisiin.

Koulutukset ja valmennukset keskitetysti

Hannu Halmeen mukaan sisäiseen ICT-ammattilaiskoulutukseen käytetään noin 2300 koulutuspäivää vuosittain. Osaamisvajeet tunnistetaan kehityskeskusteluissa.

Kun esimerkiksi viidellä on sama osaamisvaje, voimme järjestää yhteisen koulutuksen. Amiedu on tuottanut Kelalle vuodesta 2014 alkaen Hansel Oy:n puitesopimuksen mukaisesti tietotekniikan koulutusta. Meillä on Amiedun kanssa tiivis lähes päivittäinen yhteistyö.

Amiedun kykyä reagoida nopeisiin tarpeisiin arvostetaan Kelassa. Amiedu on löytänyt oikeat osaajat eri koulutuksiin tarpeen mukaan. Tarkan etukäteissuunnittelun myötä sisällöt on pystytty määrittelemään kunkin kohderyhmän vaatimusten mukaisiksi.

Suurin osa koulutuksista suunnitellaan etukäteen ja viedään tarjolle laajaan koulutusjärjestelmäämme. Jatkuvasti ilmenee myös äkillisiä tarpeita. Teknologian nopea kehittyminen ja uudet suunnittelumetodit ovat haastavia myös Kelalle. Esiin nousseisiin uusiin koulutustarpeisiin on pystyttävä vastaamaan nopeasti.

Kelan näkökulmasta keskitetty koulutuspalveluiden hankinta Hanselin puitteissa on käytännöllistä ja säästää aikaa.

Me keräämme tiedon osaamistarpeista ja Amiedu vastaa koulutuspalveluiden tuottamisesta ja organisoimisesta. Amiedu on pystynyt tarjoamaan hyvin pätevät kouluttajat valmentamaan ICT-alan ammattilaisiamme, joilla on kova vaatimustaso. ICT-tulosyksikkö hankkii myös itse ammattilaiskoulutusta erikoisosaajille.

Tältä vuodelta suurin panostus on liittynyt sovelluskehityksen koulutuksiin, kuten esimerkiksi JAVA-koulutuksiin.

Meillä on hyvin pitkälle vietyjä erikoiskoulutuksia, mutta myös aivan alkeitakin. Lisäksi tulemme lyhyellä aikavälillä valmentamaan Kelan työntekijät EU:n tietosuoja-asetusten vaatimuksiin. Meidän monipuolisiin tarpeisiimme vastaavia koulutustaloja Suomessa ei ole kovin monta. Amiedu pystyy tuottamaan palvelut meidän mittakaavaamme vastaten.

Teksti: Sakari Tuomala
Kuvat: Juri Puhakka