Roclan tehtaalla Järvenpäässä käynnistetyn Lean 5S -projektin vaikutukset näkyvät välittömästi. Työn jalostusarvo ja tuottavuus kasvoivat pilottiprojektin avulla.

Me halusimme todella yksityiskohtaisen Lean 5S -ohjelman. Pilottiprojekti avasi silmät sille, kuinka tarkalle tasolle 5S menee ja kuinka perusteellisesti tämä pitää tehdä, kertoo tehdaspäällikkö Jyrki Ravantti Roclalta.

Suomalainen trukkivalmistaja Rocla on jo aiemmin ylläpitänyt Lean 5S:ää.

Aikaisemmin 5S ohjelmamme oli laveammalla pohjalla, ilman oikeaa standardisoitua systemaattisuutta. Uusien tuotteiden, henkilöstövaihdoksien ja tehtaan toimintatapojen muutosten vaikutuksesta päätimme päivittää tehtaan 5S-toimintamallin ja käynnistää yksityiskohtaisen ohjelman kullekin osastolle. Olemme osa Mitsubishi Nichiyu Forklift -yhtiötä ja emoyhtiömme myös tukee meitä 5S- ohjelmamme suorittamisessa. Myös muilla konsernin tehtailla on jatkuva 5S-ohjelma käynnissä, ja niissä näkyvät myös selvästi 5S:n vaikutukset

Päätimme, että otamme Amiedun kanssa asian työn alle.

Järjestimme ensin valmennuksen koko tuotannon ja logistiikan henkilökunnalle. Siinä oli mukana Järvenpään-tehtaan tuotannon ja logistiikan. Kaikkiaan noin 210 henkilöä koulutettiin muutaman koulutuspäivän aikana.

Tämä oli projektin startti.

Olimme suunnitelleet, että teemme ensin valmennuksen ja seuraavasta viikosta lähtien alamme viedä pilottialuetta askel kerrallaan eteenpäin.

Virtaus- ja tilaongelmat saatiin pilottialueella kuntoon

Kaikki 5S:n vaiheet kahlattiin pilottialueella läpi onnistuneesti kahdessa kuukaudessa.

Tärkeää projektissa oli, että saimme kyseisen alueen esimiehen vihkiytymään projektiin mukaan erittäin vahvalla panostuksella. Kaikissa koulutuksissa olivat mukana myös kyseisen alueen työntekijät. Kerroimme jatkuvasti ja avoimesti projektin vaiheista. Se toimintamalli aikaansai kovan imun.

Pilottialue oli 25 metriä pitkä esivalmistelulinja, jonka varrella työskenteli viisi henkilöä.

Lähtökohta oli, että tilassa oli sekä virtautus- että tilaongelmia. Halusimme nähdä, mitä me pystymme 5S:llä koordinoimaan.

Työntekijät huomasivat jo ensimmäisen viikon aikana merkittävät muutokset.

Työskentely työpisteessä helpottui ja turhan tavaran määrän vähentyminen yksinkertaisti toimintaa ja nopeutti työskentelyä. Lean 5S on hyvin olennainen osa tuotannon laaduntuottokykyä ja siisteyttä sekä prosessien hallintaa.

Pilottialue herätti runsaasti mielenkiintoa henkilökunnan keskuudessa.

Se oli todella iloinen ilmiö. Työntekijät ovat käyneet ennalta katsomassa mallia omille työpisteilleen. He ovat oma-aloitteisesti kysyneet, voivatko jo muuttaa työpistettään. He ovat huomanneet positiiviset vaikutukset.

Lopputulos oli, että kaikkien 5S-vaiheiden myötä tila saatiin paljon lähtötasoa paremmin toimivaksi. Tärkeimmät muutokset toimintatapoihin olivat täysin uudistuneet työpisteet.

Katsoimme kaikille tavaroille ja esineille paikan, joten saimme lisää tilaa. Kaikki turha materiaali poistettiin työpisteiltä ja järjestelimme ne uudella tavalla. Teimme niin sanotut spagettikaaviot ja analysoimme työntekijöiden päivittäisen liikkumisen työpisteellään. Osien hakemisen matkat saimme lyhennettyä ja olennainen materiaali siirrettiin oikealle paikalle. Työn jalostusarvo ja tuottavuus kasvoivat huomattavasti. Olen varma, että kohonnut työtyytyväisyys näkyy myös tulevaisuudessa tutkimuksissamme.

Sisäisistä prosesseista kerättiin uutta tietoa

Huomasimme, että meillä ei esimerkiksi ollut kuvattu it-prosessia tämänkaltaisille muutoksille, kertoo Jyrki Ravantti. Tärkeää oli, että pilotissa vietiin läpi kaikki 5S-vaiheet, jotta omat sisäiset prosessit tunnistettiin ja ymmärrettiin.

Meillä on hyvin moninainen ERP-järjestelmä, joten jos haluamme siirtää yhtä laatikkoa toiseen hyllypaikkaan, vaatii se ajoitettua manuaalista työtä, jotta voimme päivittää uuden tiedon oikein. Nämä tiedot saimme esiin, tehtyä prosessikuvaukset ja standardoitua. Työ tehtiin Amiedun toimesta erittäin ammattitaitoisesti.

Pilottitoteutuksen keskeisin tulos on, se, että voimme viedä 5S:ää suurella skaalalla läpi tehtaassamme, painottaa Jyrki Ravantti.

Tämä on työ, jota meidän kokoisessa yrityksessä tehdään askel kerrallaan läpi ja kontrolloidusti. Nyt meillä alkavat strandardoidut menetelmät tämän asian määrittelyyn. Toimintamme tulee paljon läpinäkyvämmäksi ja työn virtaus tulee huomattavasti selkeämmäksi.

 

Rocla Oy

Rocla Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi sähköisiä varasto- ja vastapainotrukkeja, automaattitrukkijärjestelmiä sekä niiden elinkaarenaikaisia kokonaispalveluja. Roclan innovatiiviset trukit ja palvelut tehostavat asiakkaiden logistiikkatoimintoja ja vähentävät logistiikan kustannuksia. Rocla Oy:n toimintaa kehitetään omistajan, Mitsubishi Nichiyu Forklift -yhtiön (MN), toimesta määrätietoisesti. Roclan tuotekehitys vastaa sähköisten varasto-, vastapaino- ja automaattitrukkien suunnittelusta etenkin Euroopan markkinoille MN:n ainoana Japanin ulkopuolisena globaalina tuotekehityskeskuksena. Markkinoiden paras käyttäjäkokemus on tuotesuunnittelun ydin.

Teksti: Sakari Tuomala