Johtamistaidot ja esimiesosaaminen vahvistuivat Touhulan päiväkodinjohtajille toteutetussa valmennuksessa. Tavoitteena oli tukea esimiehiä työssään ja vahvistaa heidän sitoutumistaan Touhulaan.

Varhaiskasvatusalan suurimmat haasteet ovat koulutettujen ja motivoituneiden työntekijöiden löytäminen sekä heidän sitoutuminensa työhön.

Lastentarhanopettajien pula on todellinen ongelma pääkaupunkiseudulla, kertoo tilanteesta Touhulan aluejohtaja Heidi Valio. Tästä puhutaan mediassa paljon ja meidän näkökulmastamme on tietenkin hyvä, että tilanteesta keskustellaan. Saatavuusongelma on vaikea, ja siksi haluamme tarjota hyville työntekijöillemme heitä motivoivan työpaikan, jossa viihdytään pitkään.

Touhulan kasvu on ollut viime vuosien aikana erittäin nopeaa. Reippaan kasvun rinnalla Touhula on nähnyt tärkeäksi yhteisten toimintatapojen mallien rakentamisen sekä suunnitelmallisen osaamisen kehittämisen.

Me tavoittelemme tasalaatuisuutta. Siitä on lähtenyt ajatus laajaan esimieskoulutukseen, joka vahvistaa ja tukee päiväkotiemme johtajien esimiesosaamista. Meidän näkökulmastamme henkilöstön hyvä johtaminen on yksi avainasioista, joilla yritys pysyy kilpailukykyisenä. Lisäksi koulutuksen avulla autamme heitä ymmärtämään yrityksemme tavoitteita ja toimintaa laajemmin.

Touhulan tavoitteena on kouluttaa 150 päiväkodinjohtajaa koko maan laajuisesti. Kyseessä on mittava panostus esimiestyön kehittämiseen.

Pilottitoteutuksia on tehty pohjoisessa ja Uudellamaalla ja ne kannustavat jatkamaan. Tavoitteena on, että kaikki koulutukseen osallistuneet suorittavat lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Päiväkotiemme johtajat ovat pääsääntöisesti lastentarhanopettajia pohjakoulutukseltaan, joten tällä he saavat uutta osaamista ja parempia valmiuksia vaativaan työhönsä.

Valmennuksesta on saatu hyvää palautetta

Heidi Valio sanoo olevansa varma, että jo toteutetut koulutukset ovat kasvattaneet ymmärrystä yrityksen toiminnasta ja tavoitteista, vahvistaneet esimiesidentiteettiä sekä lisänneet sitoutuneisuutta yritykseen.

Vaikkakin jo nyt vaihtuvuus on erittäin pientä. Johtamistyössä onnistumista mittaamme lisäksi esimerkiksi henkilöstön hyvinvoinnin monipuolisilla tunnusluvuilla.

Koulutuksessa mukana ollut päiväkodin johtaja Juha Seppälä on Heidi Valion kanssa samaa mieltä.

Esimerkiksi rekrytointeja varten olen saanut asiantuntijoilta aivan uudenlaisia ideoita ja työkaluja. Lisäksi kannattavuuslaskentaa ja budjetointia on harjoiteltu omilla budjeteillamme, mikä on tuntunut todella mielekkäältä.

Kaiken kaikkiaan Juha Seppälä toteaa, että oman osaamisen kehittäminen työn ohessa on antanut voimia työhön. Verkostoituminen kollegoiden kanssa koulutuksen aikana on myös tuonut lisää tukea omaan työhön ja johtamiseen. 

Olen ollut todella kiitollinen siitä, että Touhula on järjestänyt tämän. Olemme kasvuyritys ja avaamme useita päiväkoteja vuosittain. Se, että tällaiseen koulutukseen panostetaan, tuntuu oman työn kannalta tärkeältä ja arvostukselta.

Heidi Valio uskoo Touhulan kehittämisessä ketterään toimintaa, kehityskykyisyyteen ja hyvään työilmapiiriin. Joustavasta toiminnasta hän jakaa kiitosta myös Amiedun suuntaan.

Amiedun kanssa toimiminen ja tekemisen suunnitteleminen on ollut äärettömän helppoa. Amiedu kumppaninamme on hyvin saanut ajatuksistamme kiinni.

 

Teksti: Sakari Tuomala
Kuvat: Juri Puhakka