Pohjoismaiden suurimpaan kuntokeskusketjuun kuuluva ELIXIA haluaa olla edelläkävijä myös henkilöstön kehittämisessä. Amiedun rooli strategiatasoisena osaamisen kehittämiskumppanina on tukea ELIXIAn kasvua ja varmistaa, että osaaminen vastaa liiketoiminnan tavoitteita.  

Kumppanuus Amiedun kanssa on tuonut osaamisen kehittämiseen selkeän struktuurin, kertoo HR Manager Pia Lindroth ELIXIAlta.

Alalla on uraauurtavaa, että osaamisen kehittäminen on näin järjestelmällistä, ja siihen satsataan yhdessä koulutuskumppanin kanssa.

ELIXIA on osa pohjoismaista Health & Fitness Nordic -konsernia. Pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella on yhteensä 21 keskusta ja noin 750 työntekijää.

Tavoitteenamme on kasvaa kannattavasti, avata uusia keskuksia ja saada sitäkin kautta lisää jäseniä. Haluamme myös, että työntekijöillämme on paras mahdollinen ammattitaito sekä työhyvinvointi.

Myynnin ja esimiestyön kehittäminen kärjessä

ELIXIAn keskeisimmät osaamisen kehittämisalueet ovat esimiestyö ja myynti ajatellen Amiedun kanssa tehtävää yhteistyötä.

Myynti on meille tietysti tärkeää, koska jäseniä on oltava tietty määrä, jotta toiminta on kannattavaa. Hyvä esimiestyö puolestaan korreloi sairaspoissaoloihin ja työssä viihtymiseen ja sitä kautta parempiin tuloksiin. 

Amiedun kanssa on jo toteutettu muun muassa kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, johtamisen erikoisammattitutkinto ja käynnissä on myös lähiesimiestyön ammattitutkintoryhmä.

Ensimmäiset koulutukset on suunnattu managereille, esimiehille ja tiiminvetäjille, mutta tavoitteena on laajentaa isommalle joukolle ja tuoda yhteistyötä kaiken kaikkiaan näkyvämmäksi. Olemme keskustelleet Amiedun kanssa muun muassa liiketalouden perustutkinnon käynnistämisestä ensi vuodelle, Lindroth kertoo.

Osaamisen kehittämisen vaikuttavuutta mitataan koulutus- ja tutkintokohtaisesti.

Esimerkiksi kaupan erikoisammattitutkinnon vaikuttavuutta mitataan sillä, kuinka keskus menestyy. Henkilöstötutkimuksen perusteella puolestaan näemme esimiestyön kokonaisarvosanan kehittymisen.

Tarjolla erilaisia urapolkuja

Pia Lindroth määrittelee ELIXIAn tärkeimmäksi kilpailueduksi kokonaisuuden.

Uskomme vahvasti omaan palveluumme. Meillä on aina henkilökuntaa paikalla, kun keskus on auki. Osa kokonaisuutta on monipuolinen palvelutarjonta: kuntosali, ryhmäliikunta, Personal Trainer -toiminta ja lapsiparkki. Meillä on kattava ryhmäliikuntatarjonta koulutettujen ohjaajien ohjaamana sekä osaavat ja koulutetut Personal Trainerit. Ryhmäliikuntatarjontamme koostuu pääsääntöisesti omista tunneistamme, joita ei löydy muualta.

Amiedun ja ELIXIAn kumppanuussopimuksen tavoitteena on varmistaa ELIXIAn kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Lindrothin mukaan esimiestyö ja henkilöstöjohtaminen ovat jatkossakin keskeisiä kehittämistarpeita.

Mietimme yhdessä tekijöitä ja ratkaisuja kilpailukyvyn varmistamiseksi. Haluamme, että meillä on parhaat henkilöt töissä, joten meidän tulee myös pystyä tarjoamaan erilaisia koulutus- ja urapolkuja. Osaamisen kehittämisen kautta voimme myös sitouttaa henkilökuntaamme.

ELIXIAssa työntekijöiden keski-ikä on noin 28 vuotta, ja se on monelle työntekijälle ensimmäinen työpaikka.

Nuorilla on nykyään erilaiset odotukset työpaikkaa kohtaan, joten on tosi tärkeää, että henkilöstöjohtaminen ja tiimien toimiminen ovat kunnossa.

Strateginen osaamisen kehittäminen kirkastaa työnantajakuvaa

Yhteistyö Amiedun kanssa on helpottanut osaamisen kehittämisen johtamista.

Meille on aina ollut tärkeää, että henkilökunta on osaavaa.  Tuotepuolelle eli ryhmäliikuntaan ja Personal Trainingiin meillä on ollut aina vahva ja monipuolinen koulutustarjonta omasta puolestamme. Yhteistyö Amiedun kanssa tuo palettiin ehdottomasti lisää paloja. Enää ei tarvitse etsiä yksittäisiä koulutuksia sieltä täältä, vaan meillä on strateginen koulutuskumppani, joka ehdottaa tilanteeseen sopivaa ratkaisua. Amiedulla on kattava verkosto ja mahdollisuus kouluttaa tasalaatuisesti eri puolilla Suomea, Lindroth kiittelee.

Puolentoista vuoden jälkeen kokemukset kumppanuudesta ovat hyvät. Työntekijät ovat olleet kiitollisia, että ovat saaneet mahdollisuuden kehittää osaamistaan.

Tutkintoon sisältyvät projektityöt ovat myös hyödyntäneet työnantajaa eli yhteistyö on ollut vastavuoroista.

Lindrothin mukaan jatkuva panostaminen henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja ammattitaidon varmistamiseen on yksi syy valita ELIXIA työnantajaksi.

Haluamme osoittaa ja tuoda näkyväksi, että ELIXIA tarjoaa mahdollisuuksia kehittää itseään ja osaamistaan. Uskomme, että sillä me voimme erottautua alalla.

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuvat: Juri Puhakka