Apetitin tuotantolaitos Helsingin Kivikossa on monikulttuurinen työyhteisö. Siitä syystä ja yhteisen kielen puuttumisen vuoksi työntekijöiden suomen kielen taidon kehittämiseen on nyt panostettu.

Me olemme päättäneet, että tuotantolaitoksella käytetään vain suomen kieltä, kertoo Apetitin tuotantopäällikkö Antti Koski.

Tuotannossamme on enemmistö ulkomaalaistaustaisia. Heidän suomen kielen taito on ollut melko vaihtelevaa. Olemme tavoitelleet tasalaatuisuutta tässäkin asiassa.

Lähtökohta on vahvistaa kielitaitoa, vähentää ristiriitatilanteita sekä tukemalla antaa rohkeutta käyttää suomen kieltä.

Koska yrityksemme pääkieli on suomi, on luontevaa, että tuemme sen käyttämistä eri tavoin. Ensimmäinen Amiedun kanssa järjestämämme kurssi osoittautui hyvin suosituksi ja nyt on vuorossa jo kolmas.

Työpaikkasuomen kurssien tavoitteena on kohentaa ulkomaisten työntekijöiden tai Suomessa toimivien ulkomaalaisten yrittäjien valmiuksia selviytyä ja onnistua suomen kielellä työssään ja työpaikkansa viestintätilanteissa ja sen kautta edistää heidän integroitumistaan työpaikkaansa ja Suomeen.

Kurssit ovat Apetitilla olleet hyvin suosittuja.

Työntekijämme ovat rohkaistuneet käyttämään suomen kieltä tehtävissään. Jopa hekin, jotka aiemmin kommunikoivat vain esimerkiksi englanniksi.

Emme ole kuitenkaan valmiita, muistuttaa Antti Koski.

Muutos on saatu alkuun. Olemme hakeneet ja saaneetkin jo parempaa vuorovaikutusta ja työnohjeiden ymmärtämistä. Työpaikan sisäinen viestintä ja ohjeistukset ovat aina olleet suomen kielellä. Yritämme juuri tukea näiden parempaa ymmärtämistä.

Käytännössä kurssittaminen on tapahtunut paikan päällä Apetitin ryhmälle.

Kurssilla puhutaan vain suomea, eli kieltä opetetaan suomen kautta. Opetettava sanasto tulee keskeisestä työsanastosta. Sisällön ja tarpeen olemme suunnitelleet yhdessä Amiedun kanssa meitä varten.

Koulutus ei ole pelkästään puheen ja sanaston opetusta, vaan laajemminkin sosiaalista vuorovaikutusta suomen kielellä työpaikalla.

Amiedu toi myös tämän näkökulman mukaan ja koulutti selkosuomea meille natiivisuomen puhujille. Se auttaa ymmärtämään toista puolta. Se näkökulma on myös työyhteisön vuorovaikutusta kehittäessä hyvä ottaa huomioon

Apetitin Kivikon tuotantolaitoksessa valmistuvat ammattikeittiöiden kasviskomponentit sekä kuluttajille esimerkiksi Apetit Tuorekset ja -ruokasalaatit. Apetit viljelyttää vuosittain Vastuuviljely-menetelmin noin 33 miljoonaa kiloa puhdasta vastuuviljeltyä ruokaa noin 140 sopimusviljelijän pelloilla.  Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Säkylässä, Helsingin Kivikossa ja Pudasjärvellä.

Teksti: Sakari Tuomala
Kuvat: Juri Puhakka ja Apetit