Asiakkaat ja kumppanit ovat vuoden 2018 asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan tyytyväisiä yhteistyöhönsä Amiedun kanssa. Amiedua pidetään valtaosin edelläkävijänä ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Tutkimus auttaa kehittämään Amiedua edelleen.

Amiedu sai asiakkailta asiakastyytyväisyystutkimuksessa kokonaisarvosanan 8,4. Kaikkiaan pitkän ajan suuntaus on hyvä, sillä neljän vuoden kehityskaari on nouseva.

Luotettavuus on yhä tärkein asia koulutuskumppanin valinnassa viime vuoden tapaan. Tähän Amiedu vastaa hyvin, sillä luotettavuus on myös Amiedun suosittelijoiden suurin peruste suositukselleen. Muita tärkeitä kriteereitä koulutuskumppanin valinnassa ovat etenkin asiantuntemus, osaaminen ja joustavuus. Hintaakaan ei unohdeta.

Asiakkaiden arviot Amiedusta edelläkävijänä ammatillisen osaamisen kehittämisessä ovat kehittyneet erityisen suotuisasti. Tänä vuonna nousua oli yli 8 prosenttia, ja jo useampi kuin kaksi kolmesta asiakkaasta pitää Amiedua osaamisen kehittämisen edelläkävijänä. Asiakkaiden mielestä Amiedun kyky tuottaa lisäarvoa asiakkaille on kohentunut merkittävästi viime vuosina ja on edellisvuoden tasolla. Esimerkiksi koulutussisältöjä pidetään ajankohtaisina ja koulutusta käytännönläheisenä hyvin arvosanoin (4,0, asteikko 1–5).

Ammattitaidossa korostuu hyvin arvosanoin (4,0) muun muassa kouluttajien asiakaslähtöisyys. Samoin arvostetaan koulutuksen suunnitteluprosessia sekä Amiedun kykyä organisoida koulutukset asiakkaiden kannalta sopivasti. Myös toteutus vastaa myyjän lupausta hyvin.

Asiakkaat arvostavat Amiedua asiakassuhteiden hoidossa, sillä kaikkien kriteerien keskiarvo ylittää siinä arvosanan 4 nyt jo kolmantena vuonna peräkkäin. Parhaimmat arviot saivat tarjousten toimittaminen sovittuna aikana, luvattujen asioiden hoitaminen sekä yhteyshenkilöiden tavoitettavuus.

Koulutuksen merkitys näyttää kasvavan selvästi, sillä yli puolet asiakkaista uskoo koulutuspanostensa kasvavan seuraavien kahden vuoden aikana ja vain neljä prosenttia arvelee panostuksen vähenevän. Tämä onkin Amiedulle positiivinen haaste, sillä asiakkaat luottavat yhä enemmän Amiedun kykyyn palvella asiakkaidensa osaamisen kehitystarpeita. Edellisvuoden suotuisa kehitys jatkuu siis yhä.

Amiedu parantaa tutkimustulosten avulla toimintaansa edelleen, jotta asiakkaiden erilaisia koulutustarpeita voitaisiin huomioida mahdollisimman hyvin. Kehittämiskohteena koulutuspalvelujen tarjontaa laajennetaan, jotta se tukisi Amiedun asiakkaiden liiketoimintaa paremmin. Rehtori Timo Karkola kertoo, että tähän liittyen Amiedu on juuri käynnistänyt toimintansa uudella organisaatiorakenteella.

Yksi uuden organisaatiorakenteen päätavoitteista on poistaa siiloja eli tiukkoja toimiala- ja yksikkörajoja, mikä edesauttaa parempaa yhteistyötä ja uusien innovatiivisten palveluratkaisujen kehittämistä. Toinen tärkeä kehityskohde on edelleen digitaalisuus, joka näkyy uudessa organisaatiorakenteessa aiempaa vahvemmin. Digitaalisuus näkyy myös vahvasti oppimisympäristöjen ja koulutussisältöjen kehityksessä. Sen ympärillä käydyissä sisäisissä keskusteluissa huomaa, kuinka olemme siirtyneet askeleen eteenpäin ja uusien työkalujen käyttöönotossa on jo ilmennyt ns. positiivista pöhinää, Karkola toteaa.

Tutkimuksen toteutti Innolink osin sähköisenä sekä tammi-helmikuussa täydentävin puhelinhaastatteluin. Kohteena olivat Amiedun asiakkaat. Vastauksia saatiin 207 kappaletta, joista 15 prosenttia oli muilta kuin asiakkailta.

 

Teksti: Virpi Peura
Kuva: Juri Puhakka