Suomen ensimmäiset RekryKoulutuksen suorittaneet työmaa-assistentit ovat valmistuneet Amiedusta. Koulutus toteutettiin Constin, Amiedun ja TE-palvelujen yhteistyönä.

Tarve työmaa-assistenttien koulutukseen syntyi muun muassa työmaiden dokumentaation huomattavasta lisääntymisestä.

Työmaainsinöörien ja -mestareiden työajasta saattaa jopa 60‒80 prosenttia kulua erilaisiin paperitöihin. Siihen halusimme apua, jotta he voivat keskittyä itse työnjohtamiseen ja laadunvalvontaan, Consti Julkisivut Oy:n toimitusjohtaja Risto Kivi

RekryKoulutus on joustava keino saada henkilöstön osaaminen vastaamaan yrityksen tarpeita. Yritys saa osaavaa työvoimaa ja työtön työnhakija mahdollisuuden työllistyä.

Työmaa-assistenteille ei ole aiemmin ollut koulutusta, joten tämä antoi mahdollisuuden räätälöidä opetus alusta saakka omiin tarpeisiimme. Vastaaviin tehtäviin perehdyttäminen työmailla olisi ollut työmaahenkilöstölle liian raskasta ja aikaa vievää.

Kiven mukaan ensimmäisen RekryKoulutuksen tavoitteena oli saada koulutettua hyviä ja aktiivisia ihmisiä työmaainsinöörien ja -mestareiden avuksi.

Palaute työmailta on ollut erinomainen. Työmaa-assistentin koulutukselle oli selkeä tilaus, ja voi sanoa, että ensimmäisen ryhmän kanssa onnistuimme loistavasti.

Koulutus toteutettiin monimuoto-opetuksena, joka sisälsi lähi- ja etäopetusta sekä työssäoppimista Constin työkohteissa. Teoriaopetuksessa perehdyttiin monipuolisesti rakennustyömaan projekti- ja toimistotöihin, kuten työmaan raportointiin, taloushallintoon, työehto- ja työturvallisuusasioihin sekä erilaisiin työmaakäytäntöihin.

Esimiehiltä saatu palaute on ollut positiivista, ja koulutuksen loppuun saakka suorittaneista valtaosa työllistyy. Se on paras palaute ja palkitsee meidätkin, Amiedun pääkouluttaja Pasi Lahdenne

Myös opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä pilottina toteutettuun koulutukseen. Sofia Solanakis on yksi vastavalmistuneista työmaa-assistenteista. Nyt puolen vuoden koulutus on takana ja todistus kädessä.

Rakennusala on aina ollut kiinnostava. Minulla on työhistoriaa tapatumarakentamisesta ja muutenkin miehisiltä aloilta. Tällainen RekryKoulutus tuntui uudelta ja kiehtovalta. Toki valintaan vaikutti myös työllistymismahdollisuus.

Solanakis oli työssäoppimassa Consti Korjausurakointi Oy:n HOASin Kivikon kohteessa yhteensä 14 viikkoa.

Ala on hyvin monipuolinen, ja asiaa on mahdutettu paljon lyhyeen jaksoon. Onneksi olen aina pitänyt uuden oppimisesta ja minulla on intoa ja halua laajentaa osaamista.

Erityistä iloa valmistujaispäivään tuo tieto pian allekirjoitettavasta työsopimuksesta.

Toiveissa on mahdollisimman pitkä työura tällä alalla, Solanakis hymyilee.

 

Lisätietoja:
Matti Vesalainen, koulutuspäällikkö
Amiedu, Rakentamispalvelut
Puh. 020 7461 276, matti.vesalainen@amiedu.fi

 

Amiedu on Suomen johtava ammatillinen aikuiskouluttaja ja työelämän kehittäjä. Amiedu auttaa sekä työyhteisöjä että yksilöitä saavuttamaan muutospäämääränsä. Tunnemme työelämän ja tarjoamme lisäarvoa tuottavia palveluratkaisuja osaamisen ja prosessien kehittämiseen. Keskitymme asiakkaille lisäarvoa tuottavaan toimintaan. Palveluratkaisumme vaikuttavuus muodostuu pitkäjänteisen kumppanuuden, yrityksien muutoksen hallintaa tukevien räätälöityjen konsultointi-, valmennus- ja koulutusratkaisujen, kattavan tuotevalikoiman ja kilpailukykyisen hinnoittelun avulla.