Ami-säätiön ja Amiedun ympäristöprojekti lisää ympäristötietoisuutta ja -vastuullisuutta. Samalla se rakentaa kestävää kehitystä Amiedussa ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Syksyn tavoite on ISO 14 001 -sertifikaatti.

Amiedu haluaa ympäristöjärjestelmäprojektilla profiloitua vastuullisena toimijana myös kestävän kehityksen näkökulmasta ja ottaa huomioon ympäristönäkökohdat toiminnassaan. Projekti on nyt hyvässä vauhdissa noin vuosi alkamisensa jälkeen.

Lähtökohtana on, että Amiedussa tunnistetaan oman toiminnan ympäristövaikutukset ja että toimintaa kehitetään oman roolin ja koulutuksen näkökulmista kestävän kehityksen päämäärien ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Amiedu pyrkii näin tekemään ympäristön kannalta myönteisiä ratkaisuja ja ennaltaehkäisemään toiminnassaan, käytetyissä tuotteissa sekä palveluissa syntyviä haittavaikutuksia. Projekti kehittää kestävän kehityksen mukaisesti ympäristöasioita huomioiden Amiedun sisäistä toimintaa sekä yhteistyötä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Ympäristöprojekti on edistänyt Amiedun ympäristöpolitiikan näkyvyyttä. Projektityöryhmä on lisännyt ympäristötietoisuutta tarkastelemalla toimintojen, tuotteiden ja palveluiden elinkaarta erilaisten itseanalyysien avulla – maaliskuussa myös auditointikoulutuksella. Näin ympäristönäkökohtia voidaan hallita yhä paremmin.

Syksyn 2018 tavoitteena on ISO 14 001 -sertifikaatti. Se on vahva merkki ympäristövastuullisuudesta ja tukee Amiedun brändin rakentamista ja asiakassuhteiden luomista. Projektipäällikkö Pirkko-Liisa Backlund pitää ympäristösertifikaattia luontevana jatkona Ami-säätiön vastuullisuudelle sekä aiemmalle ISO 9001  -laatusertifikaatille. Ympäristöasioiden huomiointi kuuluu yrityskulttuuriin nykyään miltei vaatimuksena.

Vastuullisuus ympäristöasioista on kilpailuvaltti, jota usein vaaditaan julkisissa kilpailutuksissa. Sertifikaatteja kysytään puolin ja toisin, myös yhteistyökumppaneita valittaessa. Amiedussa Hankinta-opaskin päivitetään, jotta kestävää kehitystä ja ympäristöasioita voidaan huomioita yhä paremmin hankinnoissa, Backlund kertoo.

Konkreettisia tavoitteita

Projektin tavoitteita ovat muun muassa ympäristötietouden ja -vastuullisuuden lisääminen, jätemäärän vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Myös toimintatapojen aktiivinen kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti on tärkeä osa toimintaa. Lisäksi asetettujen ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden sekä sovittujen toimintatapojen toteutumista mitataan ja seurataan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

Ympäristöprojekti on vastaanotettu positiivisesti sekä Amiedussa että sidosryhmissä. Amiedussa projektin Yammer-ryhmä on kiinnostanut ja tuottanut ideoita. On vietetty kierrätyspäivää, ja Operaatio pahvimukissa omat mukit korvaavat pahvimukit.

– Lajittelumahdollisuuksia on parannettu, ja ohjeistusta annettu myös videoiden avulla. Muovia ja pahvia kerätään useissa pisteissä ja paalataan uusiokäyttöön.

Ympäristötoiminnan mittarit kertovat onnistumisesta. Amieduun kehitetään perusympäristökurssia, jonka osallistujamääristä tulee yksi mittari. Muita mittareita ovat esimerkiksi tulostuskopioiden määrä sekä energiatehokkuus. 

Vastuullisuus motivoi ja säästää

Myös palveluntuottajat ja kumppanit ovat projektissa yhteistyössä. Kehityskohtien mietintä heidän ympäristövastaaviensa kanssa on Pirkko-Liisa Backlundin mukaan hedelmällistä. Taitotalon kongressipäällikkö Saana Veckman kuuluu ympäristöprojektin työryhmään. Hän pitää projektia todella tärkeänä, etenkin kun ympäristöasiat ovat hotelli- ja ravintola-alalla olleet pitkään esillä.

Vastuullisuus, kestävä kehitys ja muu ympäristön huomioiminen ovat arvojemme mukaista toimintaa. Julkishallinto ja asiakkaat jo edellyttävätkin sitä, mutta uskon, että ympäristöajattelu motivoi ja sitouttaa myös henkilöstöä – on helpompi olla ylpeä työpaikastaan, kun sen arvot kohtaavat henkilökohtaiset arvot.

Sisäisten prosessien tutkiminen on tuonut nopeasti muutoksia Taitotalon käytäntöihin. Tämä näkyy esimerkiksi muovin keruussa, mutta myös ruokahävikkiä ja sekajätteen kertymistä pyritään minimoimaan. Pesuaineiden hankinnassakin on huomioitu ympäristösertifikaatteja.

Amiedun kouluttaja Mikko Jauhiainen ympäristöprojektin työryhmästä on erittäin tyytyväinen projektin alkuun ja sen leviämiseen Amiedussa.

Kestävä kehitys sopii yhteen LEAN-ajatteluun, joka järkiperäistää toimintoja ja karsii erilaisia hukkia. Kun rakennuspuolen hankkeessa toimintoja pohdittiin jo aiemmin LEAN-ajattelun mukaisesti, materiaali- ja aikahukat vähenivät valtavasti. Samalla asiakkaiden kiinnostus kasvoi.

Pirkko Liisa Backlund pitää ympäristöprojektia valtavana mahdollisuutena.

Opiskelijat vievät aikanaan tiedon työhön ja muuhun elämäänsä. Yhteistyössä sertifikaattitavoite saadaan hienosti maaliin.

 

Teksti: Virpi Peura

Kuva: Tiina Heinonen