Caverion suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää käyttäjäystävällistä ja energiatehokasta kiinteistötekniikkaa sekä teollisuuden palveluita. Projektiosaaminen on noin puolet Caverionin liiketoimintakokonaisuudesta.

Hyvin toteutetuilla ja johdetulla projektilla on suuri vaikutus kiinteistön koko elinkaaren aikaisiin kustannuksiin, arvon säilymiseen ja ympäristövaikutuksiin.

Amiedun kanssa toteutettu ProProjektipäällikkö-koulutus valmentaa Caverionin henkilöstöä entistä tehokkaampaan ja taloudellisempaan tapaan hoitaa projekteja. Tavoitteena on huomioida sekä asiakkaan että asiakkaan asiakkaiden näkökulma; kuinka esimerkiksi kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten sisäilman laatu vaikuttaa ihmisten työhyvinvointiin.

Koulutuksessa visioitiin myös tulevaisuuden rakentamista 3D-mallinnuksen kautta. Katso alla olevalta videolta ajatuksia huomisen rakentamiseen ja tekniseen suunnitteluun.