Kun on halu kehittyä, rakennustuotannon erikoisammattitutkinto on Skanskan työntekijälle mainio väylä kehittää uraansa työntekijästä työnjohtajaksi. Tutkinnon suorittanut voi toimia työnjohtajana valitsemansa osaamisalan mukaisesti talonrakentamisessa, korjausrakentamisessa, talotekniikassa tai maarakennus-infrassa.

Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto on Amiedun muuntokoulutus, jota se tekee yhteistyössä Skanskan kanssa. Tutkinnon avulla rakennustyömaan työntekijä voi kehittää osaamistaan ja kouluttautua Skanskalle rakennustyömaiden työnjohtajaksi.

Muuntokoulutus vastaa Skanskan tavoitteisiin kehittää henkilöstöään systemaattisesti muun muassa koulutuksen, työssäoppimisen ja urakehityksen avulla. Skanskan henkilöstön kehityspäällikkö Kaija Venemiehen mukaan yritys on tehnyt muuntokoulutusta pitkään.

Skanskan työntekijärooleissa on paljon henkilöstöä, joiden kehittymistä eteenpäin halutaan tukea ja mahdollistaa yrityksen puolesta, ja rakennustuotannon erikoisammattitutkinto on yksi tapa kehittää esimiesrooliin työntekijätasoa. Se tukee myös henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista yritykseen.

Amiedu ja Skanska ovat tehneet yhteistyötä yli 18 vuotta.

Yhteistyö on aina toiminut hyvin varsinkin rakennuspuolella, ja Skanskan tavoitteet ja toiveet ovat toteutuneet hyvin. Amiedu on tuonut osaamisensa opiskelu- ja tutkintopuoleen vaatimusten mukaisesti.

Kokemus hyötykäyttöön

Henkilöstön muuntokoulutus on yksi keino ratkaista rakennusalan pulaa työnjohtajista. Koulutus on myös työkaari-ajattelun mukaista, sillä siinä voidaan hyödyntää työssä hankittua vähintään viiden vuoden kokemusta.

Kun pitkää työuraa hyödynnetään toisissa tehtävissä, muuntokoulutus vastaa hyvin urapolkuajatteluun. Se voi olla ratkaisu myös niille, jotka eivät ehkä kykene raskaaseen fyysiseen työhön eläkeikään asti, kertoo palvelupäällikkö Matti Vesalainen Amiedun RakennusAmista. Osan muuntokoulutuksista maksaa vakuutusyhtiö.

Toki työnjohtajan rooli vaatii enemmän kuin työntekijän. Yksi tärkeä ominaisuus on kyky sietää painetta, sillä esimiehen täytyy kyetä rakentaviin ratkaisuihin myös stressitilanteissa. Työnjohtajaksi haluavan soveltuvuutta ja etenkin paineensietokykyä testataankin heti koulutuksen alussa.

Koulutus erikoisammattitutkintoon suunnitellaan osaamisen kartoittamisen jälkeen henkilökohtaisesti. Näin varmistetaan, että Skanskan rakennustyömaan työnjohdossa tarvittava ammattitaito saavutetaan ja suoritetaan tutkinnon vaatimuksien mukaisesti. Amiedun lähiopiskelupäivien sekä verkkokoulutuksen ohella myös Skanskan työpaikoilla tehdyt projektit antavat ammattitaidosta tutkintoon kuuluvia näyttöjä. Skanska on lisäksi täydentänyt osaamista Amiedun ICT-koulutuksilla.

Skanska

Motivoitunut opiskelu kantaa

Nykyinen 1–1,5 vuoden muuntokoulutus on loppusuoralla. Valtaosa opiskelijoista on talonrakennuspuolella, kolme keskittyy infra-alaan ja yksi konepalveluihin. Neljännes ryhmästä on valmis ja kolmannes valmistuu pian. Loput suorittanevat tutkinnon elokuun loppuun mennessä.

Kaija Venemies uskoo Skanskan yhteistyön Amiedun kanssa jatkuvan ja kehuu yhteistyössä etenkin hyvin toimivaa avoimuutta. Skanska kouluttaa vastaavanlaisia isoja muuntokoulutusryhmiä yleensä kolmen vuoden välein.

Joskus koulutuksia hankitaan yksittäinkin, mutta oma ryhmä palvelee hyvin Skanskan tarpeita samalla, kun opiskelijat saavat vaatimusten mukaisen tutkinnon.

Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto voi innostaa myös jatko-opiskeluun ammattikorkeakoulussa, sillä se voi lyhentää Amiedun ja Metropolian yhteistyösopimuksen mukaan rakennusinsinöörin ja rakennusmestari amk:n opintoja kahteen vuoteen. Näin urapolku voi johtaa vastaavaksi työnjohtajaksi rakennustyömaalle.

Tämä on monelle aikuiselle ja perheelliselle realistinen mahdollisuus opiskella työn ohessa, Matti Vesalainen muistuttaa.

Amiedun pääkouluttaja Keijo Talja kehuu Skanskan ryhmää.

Tällainen yritysryhmä on paras mahdollinen, sillä kaikki todella haluavat saada tutkinnon. He yrittävät tehdä kaikkensa sen eteen ja samalla oppia työnjohtajuutta. Moni kertoo vasta työharjoittelun avanneen heidän silmänsä näkemään, miten laaja työnjohtajien työnkuva oikeasti on.

Teksti: Virpi Peura
Kuvat: Kristoffer Marchi ja Skanska Oy