Työturvallisuudesta huolehtiminen on lakisääteistä, mutta se on myös osa työhyvinvoinnin kokonaisuutta yhdessä työn ja sen mielekkyyden, terveyden ja muun hyvinvoinnin ohella. Yliopiston Apteekki haluaakin edistää keväällä aloitetulla Amiedun turvallisuuskoulutuksella myös työhyvinvointia.

Työturvallisuus on asia, johon jokaisen työnantajan täytyy lakisääteisestikin ottaa kantaa, sillä Työturvallisuuslain mukaan työnantajan tulee arvioida työpaikan mahdolliset vaarat, tapaturmat, kemikaalit ja fysikaaliset tekijät sekä työn fyysinen ja psykososiaalinen kuormitus. Samalla arvioidaan riskin suuruus sekä sen merkitys työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen sekä määritellään toimenpiteet riskien hallitsemiseksi.

Yliopiston Apteekki on työympäristönä melko turvallinen verrattuna moneen muuhun paikkaan.

Työturvallisuuteen ei täällä liity sellaisia riskejä kuin esimerkiksi aiemmassa työpaikassani, jossa työntekijät olivat tekemisissä korkeiden paikkojen ja sähkön kanssa, toteaa henkilöstöjohtaja Sari Souranmaa Yliopiston Apteekista.

Turvallisenkin työn mahdollisista vaaranpaikka- tai läheltä piti -tilanteista pitää silti tietää, sillä se vähentää tapaturmien todennäköisyyttä.

Jokaisen työntekijän velvollisuus on toimia tavallaan työsuojeluihmisenä. Itsestä täytyy osata huolehtia, niin että työtavat, -huolto ja -menetelmät ovat oikeat, ja tietää, mitä tehdä esimerkiksi tulipalon sattuessa. Lisäksi meillä on vastuuta asiakkaista ja tietenkin myös työkavereista.

Yliopiston Apteekki paneutuu turvallisiin toimintamalleihin Amiedun koulutuksella muun muassa apteekkipuolella, tuotannossa ja varastossa, niin että pienetkin riskit vältettäisiin. Esimerkiksi turvakoodit suojataan ovissa kulkiessa eikä tuntemattomia päästetä sisään, käytetään turvahansikkaita lääkejätepisteitä tyhjennettäessä, tunnistetaan satunnaiset asiakastilanteiden häiriöt ajoissa ja pyydetään tarvittaessa apua – ennen kaikkea tiedetään, mikä on oma rooli turvallisuuteen vaikuttavissa tilanteissa.

Verkkokoulutus antaa vapautta

Turvallisuuskoulutus on rakennettu verkko-oppimisalustalle, jossa oppiminen ei ole sidottu paikkaan eikä aikaan. Koulutuksen voi hankkia itselle sopivana ajankohtana, esimerkiksi työaikaan varattujen lukutuntien aikana. Verkkokoulutus sopii monenlaisille oppijoille.

Osa henkilöstöstä on ollut talossa pitkään tai tutustunut perusasioihin muissa työpaikoissa. Osa tulee harjoitteluun ja ehkä ensimmäiseen työpaikkaansa, joten jokaiselle olisi hyvä löytyä sisällöstä jotain erityistä yksilönä.

Hyvä koulutus antaa opastuksen jokapäiväiseen työhön ja työturvallisuuteen huomioiden apteekin toimintaa ja työvälineitä. Kun työympäristö ja sen mahdolliset riskikohdat ovat tuttuja, työnteko sujuvoituu, tapaturmariskit ja työn psyykkinen kuormitus vähenevät. Apteekkiväki suhtautuu ohjeisiin vastuullisesti.

Meidän henkilöstömme ovat hyvin ohjeorientoituneita eivätkä toimi piittaamattomasti, Souranmaa kehuu.

Suomen toiseksi vanhimman yrityksen perusasiat ovat melko pysyviä, mutta silti muutosta tapahtuu koko ajan esimerkiksi uusien tuotteiden myötä. Verkkomuotoisen koulutuksen etuna on joustavuus, sillä tarvittaessa koulutuksen osasia voidaan muokata, lisätä tai poistaa. Amiedu on toteuttanut vastaavanlaisia koulutuksia esimerkiksi valtakunnallisille vähittäiskaupan ketjuille.

Palaute on ollut todella hyvää – oppeja on otettu käyttöön työympäristön lisäksi myös vapaa-ajalla, kertoo kouluttaja Marika Vainola.

Turvakoulutus on osa yhteisöllisyyttä

Yliopiston Apteekin yhteistyö yhdessä Amiedun kanssa on Souranmaan mukaan sujunut erinomaisesti.

Turvallisuustekijät on huomioitu hyvin, ja koulutuksen sisältö sopii hyvin apteekkityöhön, vaikka toimitilat vaihtelevat uusien kauppakeskusten tiloista vanhoihin suojeltuihin rakennuksiin.

Tavoitteena on, että koko Yliopiston Apteekin henkilöstö suorittaa turvallisuuskoulutuksen verkossa ja saa siitä merkinnän henkilöstöhallintajärjestelmään. Näin myös lakisääteistä työsuojelua voidaan seurata.

Työturvallisuus on myös vastuullista yhteisöllisyyttä, joka lisää työviihtyvyyttä. Sari Souranmaa näkee yhteisöllisyyden kasvun hienona nykytrendinä.

Yhteisöllisyys ja välittävyys on noussut aiempaa isompaan arvoon, ja ihmisille on noussut tietty vastuullisuus toisista huolehtimisesta, vastuunkannosta ja myös työturvallisuudesta. Se on minusta valtavan positiivista.

 

Teksti: Virpi Peura
Kuva: Juri Puhakka