Jokaisella työntekijällä on oltava ammattitutkinto

Stockmann Security Servicellä ei pelkillä lakisääteisillä koulutuksilla pärjää. Yrityksen tavoitteena on, että jokaisella 70 työntekijällä on vähintään ammattitutkinto suoritettuna. Se kertoo alan edelläkävijyydestä ja ammattiylpeydestä.

Stockmann Security Services Oy on vuonna 2015 perustettu yritys, joka tuottaa turvallisuuspalvelua Stockmannille ja sen vuokralaisille. Vaikka yritys on nuori, sen historia ylettyy yli 80 vuoden päähän.

Olemme olleet Helsingin tavaratalossa omana turvallisuusosastona siitä lähtien, kun tavaratalo rakennettiin 1930-luvulla, Stockmann Security Servicen turvallisuuspäällikkö Jari Kuisma.

Myös Amiedun kanssa on tehty pitkään yhteistyötä, mutta tuore kumppanuussopimus tiivistää sitä edelleen. Amiedun rooli osaamisen kehittämiskumppanina on varmistaa, että Stockmann Security Servicen osaaminen vastaa liiketoimintastrategian toteutumista.

Osaamisen kehittämisellä tuemme Stockmann-konsernin toimintaa palvelua tuottavana yrityksenä. Vartijoiden ammattitaito on ensiarvoisen tärkeää, jotta pystymme vastaamaan kysyntään. Siksi meidän jokaisella työntekijällä on ammattitutkinto, Kuisma sanoo ja jatkaa, että viimeiset kymmenen vartijaa ovat tällä hetkellä suorittamassa tutkintoa.

Systemaattinen osaamisen kehittäminen on yksi liiketoiminnan kehittämisen keskeisiä mittareita.

Turvallisuusalalla henkilöstö on suurin voimavara. Me myymme henkilötyötunteja, jotka pohjautuvat yksittäisen vartijan tai vartijaryhmän osaamiseen. Siksi henkilökunnan osaaminen ja osaamisen kehittäminen ovat liiketoiminnan kehittämisen kannalta oleellisia asioita.

Viimeisen 20 vuoden aikana turvallisuusala on muuttunut yöllisestä piirivartioinnista kauppakeskusten ja liiketilojen turvallisuuspalveluun.

Olemme panostaneet paljon siihen, että jokainen työntekijä tietää ja tuntee kiinteistöjärjestelmien toimintaperiaatteet. On tärkeää pystyä vahinkotilanteessa mahdollisimman nopeasti toimimaan ja rajaamaan vahinkoalueet.

Räätälöityä turvallisuusalan koulutusta

Amiedun kanssa toteutetaan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Lisäksi räätälöidään erilaisia täsmäkoulutuksia, joilla voidaan syventää tiettyjä osa-alueita. Päälle tulevat myös erilaiset kaupan alalle liittyvät sertifikaatit.

Yhteistyö Amiedun kanssa on aina ollut luontevaa ja toiminut joustavasti. Tutkintoihin räätälöidään kaupan ja kiinteistöturvallisuuden osaamisalueita, jotta vartijat tunnistavat ja tietävät kiinteistössä ja kaupan ympäristössä olevat riskitekijät.

Osaamisen kehittämisen vaikuttavuutta mitataan säännöllisesti.

Jokaisen koulutusryhmän jälkeen käydään keskustelu ja palautteet läpi. Tähän mennessä olemme saaneet hyvää palautetta henkilöstöltä.

Strateginen osaamisen kehittäminen kirkastaa työnantajakuvaa

Stockmann Security Servicessä osaamisen kehittäminen on koettu positiivisena asiana. Systemaattisella osaamisen kehittämisellä on positiivisia vaikutuksia myös työnantajamielikuvaan.

Me olemme alusta asti kouluttaneet henkilökuntaa ja pyrkineet sitä kautta varmistamaan osaamistasot emmekä lähde siitä, että kortti käteen ja kentälle. Näen sen positiivisena markkinaviestinä, että meillä on taustalla ammattiosaaminen. Se on tärkeä viesti myös konsernille. Stockmann on palvelutavaratalo ja meille on tärkeää palvella ja kohdata asiat asiakaslähtöisesti.

Digitalisaatio tuo paljon mahdollisuuksia turvallisuusalalle. Kuisman mukaan tapa tehdä ja tuottaa vartiointipalveluja on mullistuksen kourissa.

Tulevaisuudessa turvallisuustyö monipuolistuu ja pelkkä perusvartiointi jää vähemmälle. Mukaan tulevat vahvasti asiakaspalvelu, vikatilanteiden selvittely ja häiriöiden hallinta. Valvontateknologia kehittyy suurin harppauksin ja se pitää huomioida alan kehityksessä. Mutta en usko, että digitalisaatio tulee koskaan poistamaan varsinaista fyysistä vartiointia. Loppupelissä se on kuitenkin ihminen, joka tilanteen keskelle menee auttamaan ja ohjaamaan.

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Juri Puhakka