Hyvinkään Lämpövoima Oy sai jo 20 vuotta sitten ISO 9001 laatusertifikaatin ja vuonna 2001 ISO 14001 -ympäristösertifikaatin. Sertifikaatit myönsi DNV, nykyään DNV GL Business Assurance Finland Oy (DNV GL). Amiedu toi mukaan ulkopuolista näkemystä kehitysprojektiin, jossa yhtiön toimintajärjestelmää uudistettiin.

Laatu- ja ympäristöasiat ovat Hyvinkään Lämpövoima Oy:n (HLV) strategiassa keskeisiä ja ovat olleet sitä jo pitkään. Yhtiö sai nimittäin sertifikaatin toiminnalleen ensimmäisten lämpöyhtiöiden joukossa, kun silloinen DNV, nykyinen DNV GL myönsi HLV Oy:n toimintajärjestelmälle standardien ISO 9001 ja ISO 14001 -mukaiset laatu- ja ympäristösertifikaatit jo vuosina 1998 ja 2001. Sertifioidulla toimintajärjestelmällä yhtiö halusi osoittaa, että sen kaiken toiminnan päämäärä on laadukas työ, ympäristöasioiden tehokas hallinta ja tyytyväinen asiakas.

Kun ISO uudisti standardejaan, HLV:n aiempi sertifiointi tuli tiensä päähän. Uudistustyö päätettiin HLV:ssä toteuttaa yleisenä toiminnan kehittämishankkeena, jonka yhteydessä HLV:n laatu- ja ympäristöjärjestelmä arvioitiin päivitettyjen ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 -standardien mukaisesti. Kehitystyötä tehtiin kahdesti kuussa kokoontuvassa projektiryhmässä, jossa Amiedukin oli mukana. Työtä helpotti yhteinen alusta tietoverkossa.

Amiedu tuntui HLV:ssä luonnolliselta yhteistyökumppanilta laatujärjestelmän kehittämiseen.

Ajattelimme Amiedun tuovan kehitystyöhön lisähyötynä ulkopuolista näkemystä ja kirittävän siinä, kertoo Hyvinkään Lämpövoiman kaukolämpöpäällikkö Antti Eskola.

Amiedun vanhemman konsultin Heikki Mäkeläisen mukaan pyrkimys oli saada projektiryhmä pohtimaan laatu- ja ympäristöjärjestelmiä HLV:n käytäntöjen ja tarpeiden näkökulmista. Hän toi esiin standardien muutoksia sekä tarjosi asiantuntemustaan esimerkiksi valaisemalla uusia näkökulmia toimintaprosesseihin sekä esittelemällä vaihtoehtoja prosessikarttojen rakenteeseen ja kuvaamiseen. Myös vastuukysymyksiin ja sidosryhmiin kiinnitettiin paljon huomiota.

Antti Eskola pitää projektiryhmän yhteisiä keskusteluja kehittävinä. Standardien muutoksia oli tutkittu HLV:ssä jo etukäteen ja projektiryhmässä ne kirkastuivat. Muutokset sisäistettiin Eskolan mielestä hyvin.

Amiedu auttoi etenkin visualisoinnissa. Prosessitekstikuvauksia selkiytettiin ja analysoitiin taulukkomuodossa, niin että ulkopuolisenkin on aiempaa helpompi päästä kiinni prosessien vaiheisiin, menettelyihin ja muihin yksityiskohtiin.

Antti Eskola

Vastuullisesti kohti asiakasta

Eskola uskoo laatujärjestelmän uusimiseen liittyvän sidosryhmien tarkastelun ja sekä sertifioinnin muutoinkin tuovan lisäryhtiä toimintajärjestelmään ja hyödyttävän myös liiketoimintaa. Järjestelmäuudistuksessa toteutettavat asiat ovat Eskolan mielestä lähellä asiakasta, vaikkeivat nämä aina osaa kysellä suoraan yhtiön saamista sertifikaateista.

Sertifioinnit korostavat muun muassa kestävää kehitystä ja vastuullisuutta, vaikka toki luotettavuus ja ympäristöystävällisyys asetetaan meillä aina muutoinkin työssä korkealle. Näihin liittyen listasimme esimerkiksi yhteiskuntavastuuseen ja asiakaslupausten lunastamiseen liittyviä asioita eli konkretisoimme muun muassa sitä, mitä lämmönkäytön helppous, luotettavuus, ympäristöystävällisyys ja palvelu meille tarkoittavat.

Ympäristöteemoja terävöitettäessä esimerkiksi yhtiön käyttämä kiertotalous nostettiin teemana vahvasti esiin. Siitä puhutaan nyt entistä enemmän myös HLV:n asiakasviestinnässä.

Eskola pitää standardien muutoksessa hyvänä etenkin aiempaa korostetummin esiintuotuja mahdollisuuksia.  Vaikkei riskejäkään unohdeta, mahdollisuuksia on tarkastelun myötä tunnistettu HLV:ssä aiempaa paremmin. Sen ansioista on terävöitetty esimerkiksi palvelun tason kehitystyötä, mikä on lähiaikoina johtamassa myös uusien palveluiden lanseeraamiseen.

Suoraa vaikutusta päätöksiin on vaikea arvioida, mutta uskon, että projektimietinnöt saattavat osin edesauttaa myös uusien asiakkuuksien saamisessa.

ISO 9001 laatustandardi edellyttää myös esimerkiksi yrityksen toiminnan jatkuvaa parantamista ja asiakastyytyväisyyden lisäämistä. Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti HLV:n vuosisuunnitelmiin listataan parannuskohteita ja henkilökuntaa aktivoidaan ideointiin jatkuvan parantamisen edistämiseksi.

Meillä on ollut aiheesta esimerkiksi arvokeskustelu ja muita avoimia keskusteluja. Myös asiakkailta on pyritty saamaan viestiä ja kehittämään toimintaa palautteen mukaan.

Antti Eskola kehuu Amiedun tuomaa asiantuntijuutta ja Heikki Mäkeläisen taitoa elävöittää laatujärjestelmää puhtaan tekstin tasolta helpommin lähestyttäväksi.

Pidän Amiedun mukanaoloa kehityshankkeessa ja valmistautumisessa ulkopuoliseen auditointiin positiivisena. Se toimi hyvin myös tsemppaajan roolissa ennen ulkoisen toimijan auditointia.

Onnistuneen kehitystyön ansiosta Hyvinkään Lämpövoima selvitti vaivatta auditoinnin ja siten yrityksen toimintajärjestelmä täyttää nyt kaikki päivitettyjen standardien ISO 9001 ja ISO 14001 vaatimukset.

 

Teksti: Virpi Peura
Kuva: Hyvinkään Lämpövoima