Suomalaisen Kirjakaupan johtoryhmä mukana sitouttamassa opiskelijoita Lähiesimiestyön ammattitutkintoon

Avoin ilmapiiri, hyvä johtaminen, ammatillisen kehittymisen tukeminen ja henkilöstön osallistaminen päätöksentekoon – siinä rakennusaineet, joilla Suomalainen Kirjakauppa on valittu kolme kertaa peräkkäin Suomen innostavimmaksi työpaikaksi.

Tyytyväinen henkilöstö on yksi kilpailueduistamme. Me kuuntelemme työntekijöitä ja annamme heidän vaikuttaa päätöksentekoon. Arvostamme ja tuemme osaamisen kehittämistä aina, kun se on mahdollista, Suomalaisen Kirjakaupan HR-päällikkö Kristian Tötterman sanoo.

Osaamisen kehittäminen oli tavoitteena myös, kun 25 myymälävastaavaa ja myyjää suorittivat Lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Koulutus auttoi entistä vahvemmin verkostoitumaan talon sisällä.

Asetimme tavoitteeksi, että kaikki suorittavat tutkinnon loppuun ja siinä onnistuimme. Halusimme kehittää myymälävastaavien ammattitaitoa entisestään ja toisaalta haimme myös esimiespotentiaalia kouluttamalla myyjiä. Monella opiskelijalla on tapahtunutkin uralla etenemistä.

Suomalaisen Kirjakaupan historian ensimmäisestä Lähiesimiestyön ammattitutkinnosta on saatu pääsääntöisesti hyvää palautetta.

Työntekijät arvostivat koulutusta ja pitivät opiskelua antoisana. Valmennuksessa opittua on jo pystytty hyödyntämään omissa myymälöissä ja päivittäisessä tekemisessä.

Töttermanin mukaan koulutuksen vaikuttavuus näkyy konkreettisesti tutkinnon aikana tehtyjen kehittämissuunnitelmien kautta. Palvelukonseptiin, henkilöstön perehdyttämiseen ja myynnin prosesseihin liittyviä projekteja on viety onnistuneesti käytäntöön.

Tässä osa-alueessa johtoryhmä oli tiiviisti mukana. Pohdimme kehittämishankkeita ensin henkilöstön kehittämisryhmässä, jonka jälkeen johtoryhmä linjasi aiheet, joita opiskelijat työstivät omissa ryhmissä ja myymälöissä. Kehittämishankkeet ovat olleet meille todella arvokkaita. Kaikkia hankkeita on hyödynnetty ketjussa ja niitä on viety myös käytäntöön. Myymälöissä on paljon viisautta, jota ketjuyksikössä ei ole.

Palautekeskustelu meni uusiksi

Helsinki-Vantaan lentoaseman myymälän myymäläpäällikkö Johanna Aaltosen kehittämissuunnitelman aiheena oli Palautekeskustelu esimiehen työkaluna.

Meillä käydään myyjien kanssa viidentoista minuutin palautekeskustelu kahden viikon välein. Käytäntö eri myymälöissä on kuitenkin ollut hyvin kirjava, joten halusimme yhtenäistää toimintatapaa. Uuden lomakkeen avulla palautekeskusteluun on saatu enemmän vaikuttavuutta. Tapaamiselle on nyt selkeä runko ja tavoitteet seuraaville viikoille.

Uusi työkalu on jo otettu monissa myymälöissä käyttöön, ja se on saanut hyvää palautetta niin esimiehiltä kuin alaisiltakin.

Palautekeskustelu on esimiehelle selkeämpi ja työntekijät tietävät mitä odottaa.

Kuusi vuotta Suomalaisessa Kirjakaupassa työskennellyt Aaltonen siirtyi kesken opintojen myymälävastaavan tehtävistä myymäläpäälliköksi.

Tutkinto on tuonut lisää varmuutta ja antanut työkaluja omaan tekemiseen. Myymäläpäällikön on tärkeää hallita toiminnan kannattavuuteen ja työlainsäädäntöön liittyvät asiat. Etenkin näihin kokonaisuuksiin tutkinto on tarjonnut konkreettista hyötyä.

Suomalainen Kirjakauppa on vuonna 1912 perustettu erikoiskirjakauppa, jolla on 550 työntekijää 63 myymälää sekä verkkokauppa. Suomalainen Kirjakauppa kuuluu Otava-konserniin, joka on kotimainen perheyritys.

 

Teksti: Kaisa Mikkonen
Kuva: Juri Puhakka